Heineken werkgroep die de invoering van een en ander heeft begeleid. "On ze oorspronkelijke opdracht, zo'n vier jaar geleden, luidde om ons te oriënte ren op de uniforme artikel codering en de consequenties daarvan. Daar zijn rapporten over verschenen en onder invloed van met name Albert Heijn is de vraag vanuit de handel naar de ver melding van deze code door de produ centen vergroot". Deze UAC-symbo- len kunnen niet aangebracht worden op de huidige etiketten zondereen vol ledige wijziging. Dit zou het beeld van onze produkten drastisch wijzigen. Daarom is besloten om zowel de U AC als de houdbaarheidscodering aan te brengen.op een rugetiket. Voor alle drie de brouwerijvestigingen heeft de beslissing tot invoering van de code en de vermelding daarvan op een apart rugetiket ingrijpende gevolgen gehad. De heer Boonen: "In Zoeter- woude zijn voor colonne 1 zes nieuwe machines geplaatst, waarmee het rug etiket kan worden aangebracht. Voor colonne 2 zijn vier machines verbouwd en er is een machine uit Den Bosch ge plaatst die ook aangepast is. In onze brouwerij aan de Van der Helststraat in Amsterdam zijn alle etiketteerma chines mèt bijbehorende aan- en af- voerbanen vernieuwd. In 's-Hertogen- bosch hebben we in totaal vier machi nes omgebouwd en zijn er twee nieu we bij geplaatst". Een grootscheepse operatie dus, die een kostbare aangelegenheid is. En dan de etiketten zelf: voor de binnen landse produktie wordt per jaar ruim een miljard etiketten gebruikt. Dat zelfde aantal komt er nu als rugetiket bij. Begin 1983 zullen de eerste retour flessen met het nieuwe etiket worden uitgeleverd. Tegelijkertijd worden ook de andere verpakkingen als blik en Amstel mono-clusters van de streepjescode en houdbaarheidsaan duiding voorzien. Niet alleen bier Het gebruik van de code en datum van houdbaarheid geldt niet alleen voor bier. Ook de frisdranken van Vrumo- na krijgen deze aanduidingen op het etiket. Streepjescode en houdbaar heidsdatering worden in het normale rompetiket verwerkt. Ook voor een aantal produkten dat door de Gedistil leerd en Wijngroep in het levensmid delenkanaal wordt verkocht, is aan passing van de etiketten in voorberei ding. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 5