g llllllliülllg Personeelsblad van Heineken 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 27 28 30 HET LEZEN WAARD In dit nummer van Vers van 't Vat royaal aandacht voor bowling. Op de banen van de Bowling Scheveningen wordt eind november de World Cup gespeeld, een voor Nederland uniek evenement. U leest -g daar meer over op pagina -1.^ In het hobby-verhaal komt dit keer Heineken medewerker en enthousiast bowler Peter Goudswaard aan het woord. Redactie weer compleet Drs. Van Doorne overleden s r.v i 'V-.J r IV» Inhoud cn colofon Afscheid P. Kranenberg Uniforme Artikel Codering Stand van zaken na 3 jaar energiecommissies Feest voor personeel Den Bosch Bedrijfsnieuws met o.m.: Ie paal distributiecentrum Bunnik; Contactbiertje Den Bosch; Lawaaibestrijding in Bossche brouwzaal Buitenlandse berichten uit; Indonesië en Rwanda Doe mee met de foto- energiewedstrijd Bowling World Cup in Scheveningen De hobby van P. Goudswaard: bowlen Verenigingsactiviteiten waaronder: fietsen,voetbal, tennis en tafeltennis Jubileum en afscheid Kroniek Vervolg jubileum en afscheid Amstei promotie voor personeel Vervolg Kroniek Eén uit 6-duizend: P. Buizer uit Zoetermeer Proost Vatvaria 33e jaargang nr. 9 November 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/81 42 88 Per 1 oktober j.l. is Anneke van de Wijngaart gestart met haar werkzaamheden als redactrice van Tap en Schap en medere dactrice van Vers van 't Vat. Anneke van de Wijngaart was al geruime tijd werkzaam bij onze onderneming, laatstelijk bij de afde ling public relations Nederland. Wij wensen haar veel succes toe en hopen dat zij haar werk met plezier zal doen. De redactiecommissie M Op 16 oktober is de commissaris van T Heineken N.V., de heer drs. P.J.G. van Doorne, op 47-jarige leeftijd overleden. De heer Van Doorne was voorzitter van de Raad van Bestuur van Daf-Trucks in Eind hoven. Bij de voorpagina: Een situatie die in de komende jaren een ver trouwd beeld in de winkels zal worden: het artikel, dat Bij de achterpagina: voorzien is van de uniforme Het inpakken van export artikel codering, wordt bij kisten bij de Heineken de kassa langs de scanner Brouwerij in Rotterdam in gevoerd. het jaar 1935. Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam: vacature Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogen bosch C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: M.D. Eshuis Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 1/83 dienen uiterlijk 19 november a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2