Belangstelling uit binnen en- buitenland voor N. J.H.C. I 100 jaar K.N.S.B. gevierd Brandweerwagen in de prijzen Het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale vormde de aanleiding voor vele festiviteiten in de week van 16 tot en met 20 augustus, waaraan een internationaal congres was verbonden. Hieraan nam een groot aantal ambassadeurs deel uit gebieden waar jeugdherbergen zijn, zoals Afrika, Australië, Japan, Duitsland, Amerika en Zwitserland. De laatste avond was ook koningin Beatrix aanwezig. Op de foto een van de programma-onderdelen: het optreden van dansgroepen in de koepelzaal van congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Hier was gedurende deze week het gehele concern- drankenassortiment verkrijgbaar. Een luifelstand, enige buffetten en een visserscafé gaven daar - naast blijk van de aanwezigheid van ons llllllllllll Niet zo lang nadat er in het Thialf Stadion te Heeren veen een receptie was georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Neder landse Schaatsenrijders Bond, gebeurde dit op 18 september ook in de hal van de Jaap Edenbaan te Amsterdam. Het was zeer druk. Doorlopend waren er tweeduizend gasten aanwezig, onder wie vele schaatsvedetten. Ook ons concern was hierbij uiter aard - dank zij de nauwe banden in het verleden met deze sport door het Heineken Schaatsfestijn - aanwe zig. De fraai versierde hal, gedecoreerd met gevel- wanden, speciale vignetten en aangepaste buffetten, getuigden hiervan. Op de foto heffen v.r.n.l. Peter Nottet. Eddie Verheyen, oud-Heineken-mede- werker A. Koornstra en Jappie van Dijk het glas op dit heuglijke feit. Ford van tien deelnemende wagens de eerste prijs toekende, alsmede een ereprijs. Dertigduizend betalende toeschouwers langs de route zagen dit met belangstelling aan bij het passeren van de stoet. De antieke Heineken brandweerwagen, een T-Ford,viel eind augustus in de prijzen tijdens het bloemencorso in sum. De jury oordeelde dit jaar dat de bloemist Ede die ieder jaar de brandweerwagen optuigt, het dit keer zo mooi had gedaan dat zij de T- Leer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 28