J. Busman C.F.M. Yerbiesen -OOK VOOR PERSONEEL- tff |F| Amsterdam- Op 26 augustus was het precies 25 gr ™g jaar geleden dat de heer J. Busman bij de Am iss 1# stel Brouwerij in dienst trad. Om die reden werd hij op 26 augustus met zijn echtgenote, twee doch ters en een zoon ontvangen door de heer Ham. De heer Ham was tevens de eerste spreker tijdens de receptie in de KuiperijHij besprak de loopbaan van de heer Bus man, die op de Mauritskade pijpmonteur in de smederij is geweest en nu sinds twee jaar als machinebankwerker/ storingsmonteur bij de mechanische werkplaats werk zaam is aan de Van der Helststraat. Namens het perso neel en de collega's bood hierna de heer Kruiver het per- soneelscadeau aan: een enveloppe met inhoud. Met de ze bijdrage, die bestemd was voor het zee-aquarium van de heer Busmanhoopte de heer Kruiver dat de j ubilaris de boel wat droger zou kunnen houden. Hetgeen een toespeling was op een lekkage die onlangs had plaatsge vonden. Tevens bood hij mevrouw Busman een grote plantebak aan. Na een dankwoord van de heer Busman was het nog lange tijd gezellig. ÉPjjj™ Den Bosch- Op dinsdag 31 augustus werd de gr Ti heer Verbiesen, vergezeld van zijn echtgenote fcifcr en kinderen, ontvangen op de Bossche brouwe rij ter viering van het feit dat het op 1 september 1982 precies 25 jaar geleden was dat hij bij Heineken in dienst trad als loon c.q. salarisadministrateur. De heer Stern- feld heette alle belangstellenden in de Cambrinuskelder van harte welkom. Ondanks de wens van de heer Ver biesen om zijn jubileum zonder toespraken te vieren, moest hij toch gedogen dat mevrouw Bout hem met eni ge omhaal de personeelscadeaus aanbood. Zij haalde daarbij nog eens aan hoe groot de betrokkenheid van de heer Verbiesen steeds was geweest. Een schitterende 3- delige barometer, een elektrische schuurmachine, een elcktronenflitser en een Parker-vulpen waren uitingen van waardering voor de wijze waarop de heer Verbiesen binnen de Heineken-gemeenschap functioneert. Bij de persoonlijke felicitaties bleek dat nog eens te meer, want deze gingen gepaard met vele geschenken en gif ten. Amstel Bieiglasactie 1982 Voor Amstel is een nieuwe consumentenpromotie begon nen op 1 november, die tot 31 december zal duren. Voor f 14,75 inclusief gravering en verzendkosten is een fraai Amstel bierglas met koperen voet te verkrijgen. In de koperen voet kunnen een naam of initialen worden gegraveerd met maximaal 6 posities (lettertekens inclusief punten of ruimte tussen let ters). Heineken personeelsleden kunnen dit glas tegen een lagere prijs verkrijgen, namelijk voor f 11,- inclusief gravering en verzendkosten. Wijze van bestellen Stuur een cheque of een giro-over schrijving ten bedrage van f 11,- naar: A.E. Nagtegaal, kamer 1.330, Z/Wou óf per externe post naar: A.E. Nagte gaal, kamer 1.330, postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Vergeet u vooral niet op de achterzijde van de cheque of betaalkaart in blokletters de ge wenste naam of initialen te vermelden. Het fraaie Amstel glas zal dan recht streeks naar uw huisadres worden gezonden. De levertijd is drie weken en deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 25