§63^5 In memoriam J. 't Hart heeft zich inmiddels bij hem ge voegd. De heer en mevrouw E. H. N. Verheijen zijn naar Kaduna afgereisd op 6 augustus. De heer Verheijen is daar aangesteld als Utilities Instruc tor. IB AD AN De familie V.C. Jones is voor verlof afgereisd naar Engeland op 16 augus tus. Op 11 augustus is de familie A.M. Th. Warmerdam aangekomen in Neder land voor het opnemen van verlof. De heer A.B. Rutgers is na zijn detacheringsperiode, met zijn familie teruggekeerd naar Nederland op 7 augustus. Brasseries du Logone S.A./Tsjaad MOUNDOU Gezien de gespannen situatie in Moundou zijn de families van de heren Th.A.M. Krebbeks, Doodeman en J.E. Mulder teruggekeerd naar Nederland, en is ook de heer Mulder na zijn verlofperiode in Nederland gebleven. Hij zal definitief niet terugkeren naar Moundou. Brasserie de Brazzaville S.A./Congo Brazzaville BRAZZAVILLE Op 20 augustus is de familie E. W. Benne vertrokken naar Brazzaville. De heer Benne is daar aangesteld als Chef Entretien. De familie P.J. Kemp is op 27 augus tus definitief teruggekeerd uit Braz zaville. Bralima S.A.R.L./Zaïre KINSHASA Voor het opnemen van zijn verlof is de heer M. Muilwijk op 8 september aangekomen in Nederland. De heer H.J. Rutgers is na genoten verlof weer vertrokken naar Kinshasa op 12 augustus, evenals de heer H. Rodenburg op 7 augustus. De familie W. Meijer is van 6 augustus tot 12 september met verlof in Neder land geweest. De familie J.H.J. van der Zande kwam met verlof op 15 augustus aan in Nederland en is teruggereisd op 14 september naar Zaïre. De familie P.L. Vandewalle is na genoten verlof op 27 augustus terug gekeerd naar hun standplaats, evenals de familie R. A. Wille op 5 septem ber. BANDUNDU Op 23 augustus is de heer K. Klute vertrokken naar Zaïre. Hij is daar gedetacheerd als Chef Entretien. BOMA Naar Boma is de familie F.J. Snieders teruggereisd op 7 september na genoten verlof. In tegengestelde richting reisde de familie W.J. Viertelhauzendie op 10 september in Nederland aankwam voor verlof. BUKAVU De familie G.A.C.F. Wynen is na genoten verlof weer vertrokken naar Bukavu, terwijl de familie W.R. van der Snoek op 14 augustus naar Ne derland kwam voor het opnemen van verlof. Nocal S.A.R.L./Angola LUANDA Met verlof uit Luanda is geweest de heer R. van Vlijmen van 31 augustus tot 14 september. De heer K. van der Brug en echtge note zijn op 11 augustus weer terug gereisd naar hun standplaats. De heer B. C. Vink is begin september teruggekeerd vanuit Luanda na een detacheringsperiode van 2maand. Empresa Angolana de Cervejas S.A.R.L./Angola DONDO Uit Dondo is definitief teruggekeerd de heer G.J. Mannak op 8 augustus, zijn vrouw en dochter waren reeds in Nederland. Op 11 augustus is de heer J. de Jager afgereisd naar Dondo en aangesteld als Chef de Bouteillerie. Bralirwa S.A.R.L./Rwanda KIGALI De familie R.A.F. Wagenaar kwam op 8 augustus vanuit Rwanda om verlof op tc nemen in Nederland. Malayan Breweries Pte. Ltd./Singa pore SINGAPORE Uit Singapore is met verlof gekomen de familie G. C. M. Meijer op 22 au gustus. Op 21 augustus is de heer T.B. Heijbroek met zijn familie na geno ten verlof teruggekeerd naar zijn standplaats in Singapore. KUALA LUMPUR De familie Schermers is terugge keerd naar Kuala Lumpur na hun genoten verlof in Nederland op 3 september. P.T. Multi Bintang Indonesia/ Indonesië SURABAYA Na het Europees verlof is de familie B. W. Sarre op 29 augustus weer teruggekeerd naar Surabaya. Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie S.A./Nieuw Caledonië NOUMEA Na een detacheringsperiode van 3 maanden is de heer A. van der Wilt teruggekeerd uit Nouméa. Jordan Brewery Company Ltd./Jor danië AMMAN De heer en mevrouw H. van Schaik zijn na hun verlof weer afgereisd naar hun standplaats in Jordanië begin september. Brasserie Lorraine S.A./Martinique FORT-DE-FRANCE De familie P. C. Meertens is op 20 augustus naar Nederland gekomen voor het opnemen van verlof. National Brewing Company Ltd./ Trinidad PORT-OF-SPAIN De heer B.A.A. Brandt is op 14 augustus vertrokken naar Trinidad als Chief Engineer. OVERLEDEN De heer W.G. van Biezen (71) is over leden op 8 augustus 1982. De heer Van Biezen trad op 1 april 1935 in dienst bij Heineken in Amsterdam als timmer man bij de afdeling onderhoud II. Van 1 oktober 1962 tot aan zijn pensione ring op 1 oktober 1975 was hij werk zaam als timmerman A bij de bouw kundige werkplaats. De heer A. van der Wagt (89) is op 20 augustus 1982 overleden. Hij trad op 2 februari 1922 in dienst bij Heineken in Amsterdam. Sinds 2 januari 1928 was hij werkzaam in de garage als vracht wagenchauffeur. Tot aan de datum van zijn pensionering, 1 april 1958, heeft de heer Van der Wagt wijkdienst in de stad gereden. Op 20 augustus 1982 is de heer J.H. Bemelmans (69) overleden. De heer Bemelmans is van 20 maart 1942 tot 1 mei 1965 in dienst geweest bij Amstel agentschap De Vries te Apeldoorn als boekhouder. Daarna bekleedde hij de functie van bedrijfsleider bij Dranken handel Molenaar en Co te Meppel. Op 1 februari 1979 ging de heer Bemel mans met pensioen. sS"" y Jr Zondag 19 september 1982 over leed onze collega van de Admini stratie te Zoeterwoude, de heer Johan 't Hart. Na een afwezig heid van nauwelijks drie weken benam een ernstige ziekte hem het leven. Hij bereikte de leeftijd van 60 jaar. Geschokt door de snelheid, waarmee zijn leven be ëindigd is, blijft de herinnering aan een vasthoudende en trouwe man, die ruim 33 jaar heeft ge werkt bij de Administratie van Heineken, eerst in Rotterdam en de laatste jaren in Zoeterwoude. Waren daarbij momenten dat vasthoudendheid in het werk en aan principes een sterke nadruk kreeg, de boventoon werd altijd gevoerd door de trouw waarmee hij zijn omgeving tegemoet trad. Voorbeeldig was de zorg voor zijn ouders, voor wie hem geen moeite teveel was. Zo zal hij in onze gedachten voortleven. Hij ruste in vrede. Wordt vervolgd op pag. 26 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23