5 mMm BI ÏÏÏÏÏE ^xxjtxïx i.'.4 HUWELIJK Amsterdam J.L. Spoel (kelders) met mw. F. Vargas G.J. Kommer (verkoop bier) met mw. S.D.C.M. Steltenpool Mw. P. Spits (plaatselijke administra tie) met J.L. Miché Den Bosch M.L.J, van Fleck (intern transport) met mw. I.H.M. Hartholt P.J. v.d. Leemput (intern transport) met mw. P.S.W. van Buren PI. van 't Zand bottelarijmet mw. J.J.B. Thicl P.J.M. Jansen (plaatselijke administra tie) met mw. M. van Kempen Horecagebieden Mw. H.B. v.d. Bos administratie Noord-Holland) met R. Zevenhek J.M.A. Wassenaar (expeditie, Amster dam/Utrecht) met mw. J.M. v.d. Voorn K.J.A. van Veen (administratie, Den Haagmet mw. D. Toet A. van Berkel magazijnMidden-Bra bant) met mw. M.A.A.G. Barten Mw. I.F.J. Geenjaar (administratie, Amsterdam/Utrecht) met H.JSoe- derhuyzen (public relations, A/Hel) Zoeterwoude Mw. C.T.J. Colijn (centraal secretari aat) met P.J. Heemskerk (vorderin- genbeheer) Mw. M.W. van Emden (service laboratorium) met A.J. de Kwaadsteniet Mw. H.L. van Aalst (centraal compu ter centrum) met C. den Hertog A. Muezerie (storingsdienst) met mw. L.M. Gerlich A.K.C. Keizer (storingsdienst) met mw. J. van Beelen GEBOORTE Amsterdam Abdellah, z.v. B.B.M. Fettah (botte larij) Fadime, z.v. B. Can (bottelarij) Wiresh.z.v. R.N. Behari kelders Patricia P.M., d.v. J.M. van Duivenvoorde (interne dienst) Annelinda J.L., d.v. F. van Eek (corporate marketing) Erik, z.v. J.J. Onsia (vrachtauto's Bul- lewijk) Renatus P.W.M., z.v. P.G.A.M. Koedooder (vrachtauto's Bullewijk) Den Bosch Patrick J.C., z.v. Th.W.M. v.d. Wouw (legkelder) Linda, d.v. J.H.A.C. Leijtens (botte larij) Patrice, z.v. W.H. van Vugt (mecha nische werkplaats) Harriet H.J., d.v. H.J. Kusters jr. bottelarij) Michaëla M.A., d.v. M.A. Engelen (vrachtauto's) Bunnik Sanaa, d.v. H. Gaddari (verpakken) Zohra, d.v. M.A. Izmar Maloud (ver pakken) Moustapha, z.v. R.M. Machouahi (verpakken) Horecagebieden Renate J., d.v. W. v.d. Berg (C.T.D., Noord-Holland Geoffreij G., z.v. L.H. Verwey administratie, Amsterdam/Utrecht) Remco A., z.v. J.S.J. Fokkema (expeditie, Den Haag) Danny, z.v. P.A.J. Canters (expeditie, Midden-Brabant) Leeuwarden Marjon, d.v. A. Hepkema (technische dienst) Zoetermeer Renate, d.v. J.W. Kloet (alkoholfa- briek) Sebastiaan, z.v. J.J. Smits (dranken- bereiding) Zoeterwoude Deborah, d.v. J.W. Petri (plaatselijke administratie) Mark C., z.v. G. v.d. Hoeven (pro- grammering-HA G Monique, d.v. W. Spruit (reprografie) Coos, z.v. mw. P.H.M. Deckers-Uljee (specialisten algemeen) Léon E. z.v. M.L. v.d. Plas (tekenka mer WTB) Anneke E., d.v. W.C.A. Hosang personeelszaken Ulkiihan, d.v. A. Buyuk (bottelarij) Ronald, z.v. Th.J. van Vegten (fus tencolonne) Eva, d.v. J. v.d. Steen (projectenafde ling) Roshnie S., d.v. R.H. Gena(bottelarij) GESLAAGD Amsterdam J.E.S. v.d. Meer (pensioenfonds) voor het diploma Kennis der Sociale Wetten. Mw. A.E.J. Zittersteyn (public relations concern) voor Marketing-di ploma NIMA-A W. Lanfermeijer (desk research) voor het diploma Commerciële Economi sche Praktijk van het ISW Den Bosch F.M. Klaassen (elektrotechnische werkplaatsvoor het Certificaat en Diploma Middelbaar Elektronicus Dirksen Zoeterwoude A. de Jong (opleidingen) voor Bestu ring- en Regeltechniek W.C.M. Arkensteyn (opleidingen) voor Inleiding tot de Besturingstech niek Voor de cursus micro-processoren: M. Mühlebach, C. Boeren en J.B. Groothuis (allen: storingsdienst)', A.L. v.d. Bergh (meet- en regelwerkplaats)', C.P. Westra (werkplaatsen) Voor de cursus Elektrisch Schakelen Besturingstechniek: J.D. Bonte, H. Stend, R. Thonhausen, F.H. Loeber, E.P. Oosterbaan, B. de Mortier, M.H. van Deursen, W.F.H. van Marwijk, J.P. Mollenbrok, B. Verweij, J.P. Luursen, E.J. Trijzelaar en A. v.d. Boogaart (allen: storings dienst); C.A.M. Duivenvoorden (mechanische werkplaats)T.J. Slof (H.T.B.). C. van Helden (brouwhuis) voor het theoretische gedeelte van de Voortge 22 zette Opleiding Landelijke Stichting Beroepsopleiding Levensmiddelenin dustrie. P. Goudswaard (bottelarij) voor procestechniek-operator C H.A. van Schaik (centraal magazijn) voor het examen EVO Heftruckrijder. OVERPLAATSINGEN A/MAU J.H. Stiphout naar ZAVou. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam J.M. Slingerland (planning control Economische Zaken) Mw. E.A. Kolthek-Klarenbeek regionale coördinatie) Den Bosch Mw. H.C.A.M. Bergmans-Jansen plaatselijke administratie J. van Dielissen (bottelarij) Mw. M.J. de Koning plaatselijkeper- soneeldienst) Mw. E.Th. van Gaalen-Kuyper (brouwerij algemeen Horecagebieden H.G. van Sadelhoff (verkoop, Ove rijssel/Veluwe) Mw. E.J.H. van Zuiden (administratie, Midden-Brabant) Zoeterwoude L.M.E. Schouteten (centrale techniek speciale diensten) Zwolle K. Huisman (verkoopbinnendienst) BUITENLAND Periode: 6 augustus 1982 tot en met 14 september 1982. Athenian Brewery S.A./Griekenland THESSALONIKI De familie/. Cremer is op 1 september definitief teruggekeerd naar Neder land uit Thessaloniki. Dreher S.p.A./Italië MILAAN De heer L.A.Ch. Rottier is op 1 september vertrokken naar Milaan als Technical Manager; zijn echtge note vergezelde hem. Nigerian Breweries Ltd./Nigeria LAGOS De familie P. G. Twaalfhoven is na genoten verlof op 24 augustus terug gekeerd naar Lagos. De heer AKruyer is op 13 augustus teruggekeerd, terwijl zijn familie zich later bij hem voegde. Met verlof is gekomen de familie P.M.H.F. Sassen op 1 september. De heer A.J. Bracke is sinds 20 augustus gedetacheerd in Lagos voor de renovatie van het brouwhuis al daar. KADUNA De heer H. Otter is naar Kaduna vertrokken op 20 augustus als Tech nological Controller. Zijn familie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 22