Laatste toertocht werd daverend succes H.VZ. op eigen terrein verslagen Het was een kleurrijk tafereel toen op 4 september in Amsterdam een klein honderdtal toerfietsers van de brouweri j aan de Van der Helststraat vertrok om in de richting IJmuiden de stad te verlaten. Voor hen lag 125 km vlakke weg met -voor velen gelukkig- weinig wind. Uit vorige ervaringen had de organisatie geleerd dat er vele tè enthousiaste rijders onder de leden waren, die door hun harde trappen de eindstreep niet zouden kunnen halen. Daarom reden twee geoe fende fietsers vooraan in een constant tempo van 25 km per uur om de durvers tegen zichzelf te bescher men. Lachend en gezellig pratend reed het peleton over 's Heren wegen om bij het Kopje van Bloemendaal stil te worden toen de helling van ongeveer 3 kilometer lang in het zicht kwam. Ondanks de voor zorgsmaatregelen van de organisatie om het tempo in de hand te houden, waren er toch vrij velen die van het zadel moesten om met de benenwagen de top te bereiken. Het lachen zwol weer aan toen de hele ploeg zich op de fiets naar beneden kon laten 'vliegen' naar de voet van het duin, waar de koffie stond te wachten. Een half uur rust en aan de volgende 85 kilometer kon gesterkt worden begonnen. Het eerste deel ging door het duinlandschap in de buurt van Zandvoort en Heemstede. De stemming was opperbest en de materi aalwagen had gedurende de gehele rit weinig te doen. Er was slechts ongeveer een half dozijn gaten te plakken. Zonder uitvallers bereikte men de tweede rustplaats in het park Bloemendaal. Twintig minuten kon men hier de benen strekken en de inhoud van een daar uitgereikte fouragezak nuttigen of bekijken, want er was niet alleen voedsel maar ook documentatiema teriaal over fietsen in het algemeen rondgedeeld. Het was inmiddels half twee geworden toen voor de derde maal werd gestart om nu naar de finish op de brouwerij te rijden. Zo mogelijk was men in nog beter humeur, daar men wist dat daar dan eindelijk de gelegenheid zou zijn een verfrissend glas bier te drinken. Dit prettige voor uitzicht dreigde ernstig vertraagd te worden doordat de voorrijders plotseling het spoor bijster waren en de meute de verkeerde richting deden inslaan. Gelukkig zag een van de begeleiders die in een auto meereed, de fout direct in. zodat de heren -waarom zouden alle dames toch verstek hebben laten gaan?- na een minima le omweg weer op de juiste route werden gebracht. Op de brouwerij werd het erg gezellig toen alle deel nemers en begeleiders zich om ongeveer half drie in de Raadskelder verzamelden voor verfrissingen. Na een uurtje was het tijd om op te stappen, maar niet nadat eenieder die daarvoor in aanmerking kwam, hartelijk bedankt werd voor het vele werk dat verzet moest worden om deze fietstocht, zoals al aange kondigd de laatste van Heineken Toerclub Am sterdam, tot een daverend succes te maken. Op 18 september speelde de Heineken voetbalvereni ging van Zoeterwoude (H.V.Z.) tegen het Engelse Whitbread uit Samlesbury. Het weer was prachtig en het voetbalveld op het brouwerijterrein in Zoeter woude was in prima staat. De wedstrijd was echt 'Engels', met veel ge schreeuw van de Engelsen en tackles over en weer. Toch bleef het een faire wedstrijd onder leiding van Wim Dierijck. De uitslag 1- 6 voor Whitbread was verdiend; zij speelden gewoon sterker. Tevoren hadden beide teams vaan tjes uitgewisseld en na afloop kregen de H.V.Z.- spelers een zilveren beker en een stropdas aangebo den. Ook H.V.Z. had voor een herinnering gezorgd: zij boden het team van Whit bread een grote beker aan. Alle spelers ontvingen bovendien een Heineken tas met surprises. Daarna was er op het terras nog een gezellig samenzijn waarbij iedereen Engels sprak, ook de kinderen: twee Seven-Up graag. Als u ook wilt voetballen bij H.V.Z., bel dan even Herman Valk in Zoeterwoude, toestel 4637. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19