Gezellige clubkampioenschappen voor tennissers H.T.YZ. getraind de competitie in Bokma-personeel dagje uit Nadat in ruim twee weken 165 wedstrijden gespeeld waren, vonden op 19 sep tember de 7 finales plaats van de clubkampioenschap pen van de Heineken Tennis Vereniging Zoeter- woude. 86 Spelers en speelsters namen hieraan deel, verdeeld over de categorie├źn beginners, recreanten en top tien. Bij die onderdelen waar te weinig deelnemers waren, werden halve competitie wedstrijden gespeeld. Ieder kon aan twee onderdelen meedoen: enkel, dubbel of mixed. Degene die een partij verloor, was overigens niet voor de rest van de dag uitgeschakeld. Hij of zij kwam in de verliezersronde weer op de baan. De gezel lige en goed georganiseerde clubkampioenschappen werden besloten met de prijsuitreiking en een aangeklede borrel. De uitslagen zijn: Beginners: Heren Enkel: 1) A. Steenbergen, 2) S. v.d. Braak. Heren Dubbel: 1) H. Stenken-N. Vcrkley, 2) D. Steenbergen-P. lp. Dames Enkel: 1)1. van Rijn jr., 2) J. Horenberg. Recreanten: Heren Enkel: 1) J. van Duijn, 2) B. de Wit. Heren Dubbel: 1) J. van Duijn-Avan Nierop, 2) F. van Offeren-K. Verhaar. Dames Enkel: 1) M. Graafmans, 2) E. Malcorps. Dames Dubbel: 1) E. Malcorps-C. Ooyendijk, 2) W. Malcorps-G. Slootweg. Mixed Dubbel: 1) M. Graafmans-B. de Wit, 2) W. Malcorps-W. Malcorps. Top Tien: Heren Enkel: 1) J. Broere, 2) J. Dahlhaus. Heren Dubbel: 1) J. Broere-M. Malcorps, 2) J. Dahlhaus-R. Tjho. Dames Enkel: 1) I. Tjho jr., 2) A. Tjho. Mixed Dubbel: 1) A. Tjho-R. Tjho, 2) E. Hoekstra-T. Verhaar. Ter voorbereiding op de competitie, die op 27 september van start ging, heeft de Heineken Tafel tennis Vereniging Zoeter- woude enige wedstrijden gespeeld. De eerste, tegen Panta Rhei uit Alphen aan de Rijn, werd gewonnen met 6-4. Een nederlaag van 8-2 was vervolgens de uitslag van de wedstrijd tegen Meer burg. Op de foto ziet u een actiemoment uit de wedstrijd van H.T.V.Z. tegen Tafeltennisvereni ging Zoeterwoude ter gelegenheid van de opening van de sporthal De Klaverhal in Zoeter woude. Laatstgenoemde vereniging heeft hier een eigen ruimte tot zijn beschikking en nam deze officieel in gebruik door 21 september 9 verenigin gen en 22 september 8 verenigingen uit de regio Den Haag uit te nodigen voor een wedstrijd. Voor aanvang van de wedstrij den was de heer H. Klein een van de sprekers. Hij bood namens Heineken een stilleven, opgemaakt met een bat en een bal, aan. Het team van H.T.V.Z. begon goed, maar verloor de tien partijen (9 enkelspelen en 1 dubbel) uiteindelijk met 6-4. Mocht u overigens belangstelling hebben voor tafeltennissen bij Heineken in Zoeterwou de, dan kunt u zich voor informatie wenden tot de heren J. Broer of C. van Viegen, want H.T.V.Z. kent geen ledenstop! Wederom waren de weer goden de Bokma perso neelsvereniging welgezind, aangezien de jaarlijkse personeelsreis op 10 sep tember onder ideale weers omstandigheden is verlo pen. 's Morgens om acht uur stonden de twee bussen al klaar voor vertrek over de Afsluitdijk naar Den Helder, waar een bezoek aan de Marine werd ge bracht. Nadat de ruim tachtig deelnemers een kop koffie met cake genuttigd hadden, werd een rondvaart door de marine-havens gemaakt met de sleepboot Westgat. Deze voerde het hele gezelschap onder meer langs duikboten, fregatten en mijnenvegers. Na een voortreffelijke nasi-maaltijd werd de tocht voortgezet richting Hoorn. Van hieruit ging men met de stoomtram naar Medemblik. Dit was voor ieder een belevenis, waarbij vooral bij de oude ren het verleden weer herleefde. Na nog een half uurtje rondgewandeld te hebben door Medemblik, reden de bussen weer richting Friesland en wel naar het 'Nynke Plaets' in Piaam, waar het gezelschap verwelkomd werd door de vrolijke klanken van de muziek, verzorgd door Frans v.d. Borg. Toen begon het feest pas goed. De stemming zat er dan ook danig in. Een heerlijk etentje sloot het geheel af en moe maar zeer voldaan bereikte het gezelschap om 23.00 uur weer Leeuwar den. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18