a een avondje uit" den 3i de Bowling World Cup in Scheveningen aanwezig zal maa d dj deel uit van een bowlingteam, dat veelvuldig aan ie 0} v jreldniveau spelen, beschouwt hij dan ook als een zeer zarr 21 cvaring. punten van de eerstvolgende worp. Zo zou men tenslotte een maximaal aantal punten van 300 kunnen behalen, na melijk door twaalfmaal achter elkaar een strike te gooien. Dat is een 'perfect game'. Voorzichtigheid geboden Het gooien van een perfect game komt uiteraard niet zo vaak voor. "Ik heb het wel eens gezien", zegt de heer Goudswaard enthousiast. "Dat was bij een finalewedstrijd in Denemarken. Bowlen wordt daar ook heel anders beoordeeld dan hier. In Nederland zie je de recreanten bijvoorbeeld rustig staan roken en drinken op de baan. Dat is daar ten strengste verboden. Het zou ondenkbaar zijn. Niet alleen omdat het niet staat -je doet het toch op een voetbalveld ook niet?- maar in hoofdzaak omdat het zeer gevaarlijk kan zijn. Een druppeltje vocht op zo'n baan onder je schoen met het glijvlak en je gaat onderuit. Daarom zijn wij ook altijd heel voorzichtig en constant bezig met handdoekjes om ons tran- spiratievocht op te vangen". Ik vind ook het individuele karakter van deze sport een voordeel. Ondanks het feit dat wij in teamverband bow len speelt ieder voor zichJe kunt niet denken: 'ik heb vandaag niet zo'n zin, laat die anderen maar wat meer doen' Elke bal die gegooid wordt, moet per fect zijn". Dat is ook de uitdaging voor de echte bowlers: eens een 'perfect game' te gooien. Eén game (hoewel men in Ne derland volgens het Europees systeem bowlt, is aan alles duidelijk merkbaar dat de sport afkomstig is uit de Ver enigde Staten) bestaat uit tien frames. Een frame is één of twee beurten. Worden alle kegels (in bowling ter men: 'pins') in één keer tegelijk omge gooid, dan heb je een 'strike'. Blijven er een of meerdere staandan mag de bowler nog een keer gooien. Lukt het hem dan de pins om te werpen, dan heeft hij een 'spare'. Bij iedere beurt wordt het aantal om gegooide pins genoteerd voor de puntentelling. Het bijzondere is nu dat bij een strike de punten van de twee volgende worpen erbij geteld mogen worden, in het geval van een spare de Belangstelling "De mensen die zomaar een avondje gaan bowlen kijken trouwens wel vreemd op als je daar serieus bezig bent met je eigen spullen. Ik neem na melijk altijd mijn eigen schoenen, een afzetschoen en een schoen met een glijvak eronder, en mijn eigen bow lingballen mee. Dat zijn een harde en een zachte bal, helemaal op de maat van mijn hand gemaakt en met een ge wicht van ruim zeven kilo per stuk. De mensen komen ook vaak bij mijn baan staan kijken als ik train, zo'n twee a drie maal per week. Bewust neem ik soms een baan tussen die gezellig heidsbowlers om mijzelf tot een grote concentratie te dwingen. Ik speel als het ware met oogkleppen op. Maar ik vind het niet erg als iemand mij om raad vraagt. Zo ben ik zelf ook begon- Tips Het gaat de heer Goudswaard regel matig aan het hart dat de mensen, de goeden natuurlijk niet te na gespro ken, zo weinig op de voorschriften let ten. "Terwijl je toch bij ieder bowling huis instructies krijgt hoe je het moet doen. Rechts heeft bijvoorbeeld voor rang. Dat wil zeggen dat je moet wach ten met gooien tot diegene die bij de baan rechts van je staat, eerst heeft ge worpen". Verder raadt hij aan steeds dezelfde bal te gebruiken. "De bal komt terug op het moment dat de ke gels door een machine overeind zijn gezet. Daarmee wordt voorkomen dat je de bal gooit terwijl die machine nog in werking is en daardoor geraakt kan wordenIets dat je vaak ziet gebeuren Belangrijk is ook de juiste vingers in de bal te stekende duim en de ring- en middelvinger. Daarbij moet men erop letten dat de hand ónder de bal wordt gehouden, zodat de bal niet met een grote boog al stuiterend op de baan wordt geworpen. Als je die zaken een beetje in de gaten houdt, is bowlen echt erg leuk: een ware ontspanning door inspanning. Tegen een avondje bowlen voor de gezelligheid met mijn vrienden of kennissen zeg ik dan ook nooit nee!"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 17