Aandeelhouders bij M.B.I. Houtscbaarste leidt tot plastic kratten Brasseries, Limonaderies et Malteries du Zaire "Bralima" S.A.R.L., Kinshasa, Zaïre: 60% Bouteillerie de Kinshasa "Boukin" S.A.R.L., Kinshasa, Zaïre: 80% Brasseries et Limonaderies du Rwanda "Bralirwa" S.A.R.L., Gisenyi, Rwanda: 70% Brasseries et Limonaderies du Burundi "Brarudi" S.A.R.L., Bujumbura, Burundi: 59% Brasserie de Brazzaville S.A., Brazzaville, Volksrepubliek Congo: 100% International Beverages Corporation Ibecor S.A., Brussel, België: 100% In december vorig jaar is PT Multi Bintang Indonesia officieel op de Effectenbeurs van Jakarta genoteerd nadat voor het eerst in de geschiedenis van dit bedrijf een pu blieke uitgifte van de aandelen had plaats gevonden. Op de foto de eerste jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhou ders in de nieuwe situatie, die in 1982 is ge houden. Hiervoor bestond grote belang stelling. Zelfs twee dames die een bank in centraal Sumatra vertegenwoordigden en voor de vergadering meer dan duizend ki lometer hadden moeten reizen, waren aanwezig bij de succesvol verlopen verga dering, die door circa tweehonderd aan deelhouders is bijgewoond. Achter de ta fel v.l.n.r. F.R. van Blommenstein, M. Noer (beiden lid van de Raad van Com missarissen), H. Sudarso Martonagoro (voorzitter Raad van Commissarissen), B. Sarphati (lid Raad van Commissarissen), Tanri Abeng (general manager), H. Hen- sel, K. Soeroso M.A. (directieleden), me vrouw Kartini Muljadi (notaris), Z. Lanisy (secretaris), Martoyo Tachmat (hoofd per soneelszaken) en twee externe accoun tants. Begin oktober heeft de Raad van Bestuur van Heineken N.V. in een persbericht bekendgemaakt dat de Heineken Groep haar participatie in een aantal deelnemingen, die werkzaam zijn in Centraal Afrika, heeft uitgebreid. Door verwerving van reeds uitgegeven aandelen is het deelnemingspercentage verdubbeld. Thans bedraagt dit: In Rwanda, het kleine land in Afrika dat gelegen is tussen Zaïre, Oeganda, Tanzania en Burundi, kent men een groot gebrek aan hout. Het grootste gedeelte van het hout dat er nog is, is -in de vorm van houtskool- bestemd voor de keukens van de inwoners van Rwanda of -in de vorm van planken- voor de fabricage van meu bels. Dit houdt in dat het ook voor Bralirwa S.A.R.L. in Rwanda steeds moeilijker werd hout te verkrijgen voor het maken van de kratten die nodig zijn voor het transport van flesjes Primus bier. Daarom is besloten over te gaan tot het vervaardigen van plastic kratten. Bovendien is hieraan een aantal voordelen verbonden. Plastic kratten zijn steviger, lichter in gewicht en gaan langer mee dan de voorheen gebruikte houten exemplaren. Op de foto ziet u in het blauwe kostuum de heer Mironko, de grootste fabrikant in Rwanda, meteen krat uit de eerste serie die door zijn bedrijf is geproduceerd. Het model van de kratten is ontwikkeld door Heineken Technisch Beheer. De kratten zijn in de maand september voor het eerst geïntroduceerd op de markt. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 13