Familieleden op excursie Koele cabine voor brouwoperator De arbeidsomstandigheden, met name de temperatuur en het lawaai, zijn in de brouwzaal van de vestiging in Den Bosch onlangs drastisch verbeterd. Begin mei 1982 werd een geluids- geïsoleerde cabine ten behoeve van de brouwope- rator in bedrijf genomen. Een-energiebesparende luchtverversings- cq. koel installatie in deze cabine zorgt voor een, ten opzichte van de temperatuur in de brouwzaal, behaaglijk temperatuurverschil. De installatie maakt zoveel mogelijk gebruik van relatief koelere buitenlucht. Op 14 september kwam een groot aantal Zoeterwoudse medewerk(st)ers, die nog niet eerder aan een familie- excursiedag hadden deelge nomen, met hun familiele den naar de Hooiberg. De stemming was direct uitste kend want het was schitte rend weer en Zoeterwoude schitterde in zomerse pracht. Nadat mevrouw H.D. van den Steenhoven namens de directie de ruim 250 aanwezigen welkom had geheten, sprak ir. R.W. Welmers als bedrijfsleider en gastheer. Hij vermeldde onder meer het belangrijke aandeel dat de produktie van Zoeterwoude heeft in onze export naar de V.S. In flesjes bemeten is dat vanaf de drempel van onze bottelarij tweemaal rond de wereld, zijnde ongeveer tweederde van alle Heineken export naar de V.S. De heer H.J. Kievits verklaarde daarna het brouwproces aan de hand van de plattegrond van de Zoeterwoudse vestiging. Vervolgens vertrokken onze dubbel dekkers elk tweemaal achtereen met gasten naar de produktieruimten. Toen iedereen weer in de Hooi berg terug was, werd er een aangekleed pilsje getapt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 10