"Praten overwijrf'voor personeel: tien liter. Zellenrath over die tijd: "In die pe riode begin zestiger, begin zeventiger jaren ging het goed met Reuchlin. Dat was vooral te danken aan de successen die wij met Bokma boekten en later met de door ons geïmporteerde Jager meister." Inmiddels was Zellenrath directeur geworden van Reuchlin en onder zijn leiding schakelde Reuchlin geleidelijk aan over op de levering van wijn aan de detailhandel. De levering aan particuliere afnemers, waarmee wijnhandel Reuchlin een grote reputa tie had verworven, kwam daarmee tot een einde. "Ik voel me een echte wijnman", zegt Zellenrath "en ben al tijd erg op kwaliteit gesteld, volumes zeggen mij niet zoveel." Zijn gevoel voor kwaliteit is niet onopgemerkt ge bleven: Toen Heineken in 1973 de wijnhandel Reuchlin overnam had het reeds een bekende naam. Praten en schrijven "In de vijftiger jaren hield ik in den lande al causerieën over wijn" zegt de nu 60-jarige Jan Zellenrath, die zich zelf een "laatbloeier" noemt. "Dat hoorde destijds bij mijn werk voor Reuchlin, maar later ben ik er uit ple zier mee doorgegaan." Schrijven over wijn doet hij sinds 1976, toen hij met de rubriek "Parlant du Vin" startte. Twee jaar geleden verscheen het door hem uit het Itali aans vertaalde en bewerkte boekwer kje "Grote wijnen uit Italië". "Als ik straks na mijn pensionering meer tijd krijg ben ik van plan een soort leerboek over wijn te gaan schrijven. De techniek van het wijnmaken, me thoden van vinificatie, daar is voor de wijnconsument nog weinig over ge schreven." Met een joyeus aandoend enthousi asme praat Jan Zellenrath over datge ne wat zijn leven beheerst: de wijn. Uitermate deskundig laat hij zijn licht schijnen over ontwikkelingen in de wijncultuur. Glimlacht minzaam als er over het huidige succes van Italiaanse wijnen in Nederland wordt gesproken: zijn ideeën daarover worden beves tigd. Corrigeert elegant maar onver biddelijk een verkeerde uitspraak of foutieve benaming en toont tegelijker tijd het geduld dat hem tot een plezie rige gesprekspartner maakt. "Naar mijn oordeel heeft de consument er belang bij dat hij iets van het maken van wijn afweet. De vinificatie»metho- de is uiteindelijk van belang voor smaak, karakter en houdbaarheid. Dat moet je weten als je een fles wijn koopt. Ik denk dat de consument daar ook bij is geïnteresseerd. De mysthiek rondom de wijn moet wat worden ver duidelijkt. Daar zou ik graag over wil len schrijven." Eigen smaak Zellenrath, gevraagd naar zijn eigen voorkeur op wijngebied: "Ik drink graag een Bourgogne, wijn uit die streek heeft altijd mijn voorkeur ge had. Maar ik vind de Italiaanse Ama- rone en Barolo ook erg lekker. En een Riesling of Gewürztraminer van Louis Sipp is ook heel goed." Hij vindt dat er nog veel te ontdekken valt: "Er zijn zoveel mooie en lekkere wijnen, er zijn zoveel variaties en er is zoveel te genieten. Veel daarvan is echter niet bekend. Neem de sherry: Eigenlijk is het vreemd dat sherry zo'n belangrijk aperitief is. We zouden de Ratafia (een uit de Bourgogne afkomstige menging van wijn en eau de vie-red.) of de Italiaanse Marsala secco eens moeten ontdekken." In zijn boek komen deze beide niet voor. Wel schrijft hij over tal van wijnen uit bekende en onbekende ge bieden in Frankrijk, Spanje en Italië. Op een manier die voor leken op wijngebied plezierig en instructief is en die door kenners gewaardeerd wordt. "Praten over wijn" wordt door de Ge distilleerd en Wijngroep Nederland verspreid via de slijters en kost 12,95. Voor personeelsleden is het boek "Praten over wijn" van de heer Zellenrath tegen een speciale prijs verkrijgbaar, namelijk f 8,95 (incl. B.T.W.). Dit bedrag zal door de salarisadministratie met uw salaris worden verrekend. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Wijze van bestellen: In het personeelsuitgiftemagazijn of in de bierwinkel kunt u een maga- zijnverstrekkingsbon invullen. Uw naam, uw persoonsnummer en uw vestiging zijn de gewenste gegevens. Tevens dient u het codenummer van het boek in te vullen: 9432. U ontvangt ter plaatse één kopie als betalingsbewijs, de andere zijn bestemd voor de salarisadministratie en de G.W.N. Het boek kunt u dan een maand nadat u het besteld heeft, ophalen bij het betreffende personeelsuitgiftemagazijn op vertoon van uw kopie-bestelbon. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 7