Begin september werd tijdens een drukbezochte persbijeenkomst in Zoeter- meer het boek "Praten over wijn" ten doop gehouden. De schrijver van dit boek is Jan Zellenrath, voor de lezers van dit blad geen onbekende. Sinds 1976 schrijft hij namelijk zijn rubriek "Parlant du vin". De titel van zijn nu verschenen boek geeft aan dat de basis gevormd wordt door de "Parlant"-ver- halenreeks, aangevuld met nieuwe stukken. De redactie zocht de auteur op voor een nadere kennismaking. Al gauw werd duidelijk: Praten met Jan Zel lenrath is praten over wijn. Praten overwijn Toen ik in 1955 bij Reuchlin in dienst kwam, lag het accent van de verkoopactiviteiten op Bokma. Samen met mijn toenmalige collega's Westra en Stevens deed ik de verkoop van Bokma in Nederland. In die tijd verkochten we ook wijn. Dat was toen al mijn hobby en groeide la ter uit tot een specialisme." Het waren de jaren dat wijn een belangrijker Zijn belangstelling voor wijn en het vermogen om dat over te brengen op anderen heeft Zellenrath door de jaren heen in de voorlichtings-sfeer doen belanden. Zo geeft hij cursussen voor het wijn-certificaat, geeft les in het kader van de liquoris- ten-cursus en doceert "Italiaanse wijnen" aan de vinilogen oplei ding. Hij maakt deel uit van een aantal examen-commissies en schrijft lesmateriaal voor cursus sen. plaats op de Nederlandse markt ver overde. In het begin van de zestiger ja ren dronk men in Nederland per hoofd van de bevolking "slechts" anderhalve liter wijn per jaar. Nu is dat zo'n der- 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6