"GROOTSTE KLUS" BELEEFT BANGE NACHT Voor bedrijfsbrandweercomman- dant, de heer W.F. van der Luur, die al bijna 25 jaar deel uitmaakt van de bedrijfsbrandweer, was dit ongetwijfeld de grootste klus in al die jaren. "Ik was niet op het bedrijf aanwezig toen de brand uitbrak, maar ze hebben me direct opgeroe pen", vertelt de heer Van der Luur. "Enkele andere leden van de be drijfsbrandweer kwamen uit eigen beweging naar de brouwerij. We hebben enorm veel hulp gehad. Ook van de heftruckchauffeurs die de hele nacht in de weer zijn ge weest om materiaal van de brand weg te rijden. Het was een onvoor stelbaar felle, maar ook snelle brand. Alles was natuurlijk ook erg droog na die lange periode van mooi weer. Er zijn totaal 14 spuitwagens ingezet en er was zo'n 6.000 meter slang in gebruik. Gelukkig hadden we niet veel last van rook. Er was vrij weinig wind en dan zit de rook hoog. Er was wel veel rookontwik keling bij het nablussen. Op don derdagochtend is het grootste deel van de brandweermacht weer ver trokken. Wij zijn toen in ploegen dienst doorgegaan met het nablus sen. Vrijdagavond om 23.00 uur wa ren we klaar en stond ons materiaal weer opgemaakt en paraat in de ga rage". genomen. Herinneringen met emoti onele waarde, zoals een aantal bekers van de biljartclub, zijn echter onver vangbaar. Direct na de brand is ook een start gemaakt met de afwikkeling van schade aan aangrenzende bedrij ven en omwonenden, veelal ontstaan door as en rook. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 5