HEINEKEN DEN BOSCH "INEENFLITS VOORBIJ" Met grote inspanningen en miljoenen liters water is de brand bedwongen die in de nacht van 4 op 5 augustus jongstleden de Bossche emballage- cn opslagplaats teisterde. Veel is verloren gegaan, maar met honderden helpende han den kon erger worden voorkomen. "Toen ik met een collega de brand ontdekte hebben we direct actie ge nomen", zegt heftruckchauffeur, de heer M.A. Venrooij. "Mijn collega heeft de portier ingelicht en ik heb nog snel enkele heftrucks naar bui ten kunnen rijden. We zijn ook direct begonnen met blussen. De bedrijfsbrandweer was er vlot bij. Toch konden we het vuur niet te genhouden. We hebben daarna ge probeerd met een aantal heftruck chauffeurs een brandgang te maken door kratten weg te rijdenmaar dat lukte niet. Wel is het gelukt het Ma- pro-gebouw leeg te rijden waardoor nog een en ander bespaard is geble ven. Op een gegeven moment wa ren we met zo'n 20 heftruckchauf feurs in de weer. Dat heeft tot 's ochtends geduurd. Om halfzeven at ik m'n eerste boterhammetje. Het is in een flits voorbij gegaan, maar het heeft toch een diepe indruk achter gelaten. Het is een nare ervaring als je je eigen stekkie ziet afbranden". De brand ontstond door een nog onbe kende oorzaak. Om 23.34 uur ontving de portier de brandmelding en direct alarmeerde hij de bedrijfsbrandweer. Die was binnen enkele minuten ter plaatse, maar al gauw bleek dat meer mankracht nodig was om de zich snel uitbreidende vuurhaard te bedwingen. De hulp van de Bossche brandweer werd tegelijkertijd ingeroepen en deze schakelde ook de korpsen uit Vlijmen, Vught, Rosmalen, Berlicum en Den Dungen in. De fel uitslaande brand eiste al snel het voormalige bedrijfs pand van de firma Lutkie Cranen- burg, door de Bosschenaars "Lucra" genoemd, voor zich op. De metersho ge vlammen sloegen over op de stapels lege kratten die achter het Lucra-ge- bouw stonden opgeslagen. Heftruck chauffeurs hebben nog geprobeerd een brandgang te maken door stapels kratten te verplaatsen, maar dat mis lukte. Toen de brand zich meester maakte van het krattenveld heeft met name de bedrijfsbrandweer zich ge richt op het behoud van het aangren zende "Mapro-gebouw", waar de technische werkplaatsen en de embal lage-opslag zijn gevestigd. Verder moest ook de bouwkundige werk plaats worden beschermd. Dat is, met uiterste krachtinspanning, ook gelukt. Schade De totale schade die de brand heeft aangericht bedraagt zo'n 15 miljoen gulden. Behalve de opslagloods gingen honderdduizenden kratten, tal rijke pallets en voorraden kartonem ballage verloren. Van een partij ge deeltelijk volle fusten die in de loods stonden opgeslagen, werd een aantal in het rond geslingerd, soms tientallen meters ver. Eén brandweerman raakte daarbij licht gewond, maar kon na be handeling in het ziekenhuis direct weer naar huis. Aan het moedig optre den van de meer dan honder brand weermannen en de vele tientallen me dewerkers uit het eigen bedrijf is het te danken geweest dat het feitelijke brouwerij bedrijf gespaard is gebleven. De immense vlammenzee kon net op tijd tot staan worden gebracht. Ook de Bossche personeelsverenigingen werden door de brand gedupeerd. Ma teriaal van de wielervereniging, de voetbalvereniging en de biljartclub ging in rook op. Binnenkort zal het nieuwe verenigingsgebouw dat reeds in aanbouw was, in gebruik worden 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 4