COMBINATIEPUZZEL A r.v Het eerste gedeelte van deze puzzel is een gewoon kruiswoordraadsel, dat op de gebruikelijke wijze opgelost dient te worden. Vooral de woorden die bij de omschrijving met een X zijn aangeduid, zijn belangrijk. U hebt ze namelijk nodig voor het laatste onderdeel van deze puzzel. Oplossing 'Twee van de vijftien': ÜHHiiHHHi 6 f L'. J M a i M M M O oo Horizontaal: 1. klein, dik persoon (X); 5. deel van India; 9. ambtshalve (afk.); 11. voorzetsel; 12. zekering; 14. palm soort; 16. vat; 17. waterdier (X); 18. persoonlijk voornaamwoord; 20. op de wijze van; 21. Frans lidwoord; 22. koper van gestolen goed; 24. schrift teken; 26. inhouden; 30. hoofddeksel (X); 33. Frans voegwoord (X); 34. vis; 35. familielid; 37. gevangenishok; 39. opening; 41. woning (X); 43. niet goedkoop; 44. deel van de bijbel; 45. onder andere; 46. krijgsmacht; 47. vloertegel. Verticaal: 1. genoeg; 2. bedekte spot; 3. deel van een pijp (X); 4. elkander; 6. bevel; 7. vingerdoek; 8. geldophaler; 10. halfedelgesteente (X); 13. tegen over; 15. vogelprodukt (X); 19. kiloliter; 21. luitenant; 23. roem; 25. eerste vrouw; 26. verwarmingstoestel; 27. hekwerk op een schip; 28. geheel de uwe; 29. duisternis (X); 30. klein uurwerk; 31. per persoon; 32. wild dier; 36. gespannen; 38. europium; 40. uitroep van pijn; 42. uitgang van de overtreffende trap; 43. pluk. B. Elk cijfer in dit figuur stelt een letter voor. Bij juiste oplossing ont staan er negen kleuren. C. Tot slot moeten de met een X aangegeven woorden uit het eerste onderdeel en de kleuren uit onderdeel B met elkaar worden verbonden tot negen nieuwe woorden. De omschrij vingen van die woorden luiden in willekeurige volgorde; walvisachtig zoogdier - spotvogel - vorstenhuis - grijsaard - nagras - kleur - sprookjesfiguur - zeer donker - belangrijke voedingsstof. Als deze woorden in de juiste volgorde staan, vormen de eerste letters weer een woord, dat alles met kleuren te maken heeft. 1 2 2 3 4 1 2 5 6 4 1 7 8 9 10 11 12 9 13 1 11 14 1 15 10 6 14 16 13 15 9 2 1 13 6 17 5 4 5 5 16 uoppim JOq ui UEEJOpUO lBEUIO[Ol[ JBBJS 'uflZ qfljog Oip 'SJOqjp OOM) op uba uog uoqhq poog suao jeeuj gou of jooui 'joom ioiu joq of sjy 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 30