Personeelsblad van Heineken 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 26 28 30 HET LEZEN WAARD Sinds zes jaar verschijnt regelma tig de rubriek 'Parlant du vin' van de hand van de heer J. Zellenrath. Een gesprek met deze wijnman bij uitstek naar aanleiding van het verschijnen van het door hem geschreven boek 'Praten over wijn'op pag. O Commissaris Heineken N.V. Inhoud en colofon Functieclassificatie Grote brand bij Heineken Den Bosch Praten over wijn met J. Zellenrath Buitenlandse berichten V erenigingsnieu ws Heineken wandelaars in Nijmeegse Vierdaagse Uitslag van de tekenwedstrijd voor de kinderen Halfjaarcijfers; Nieuw type vrachtwagen; Datum personeelsfeest Amsterdam bekend Personeelsfeest Zoeterwoude Energiebesparing; een vanzelfsprekendheid Uitreiking energieprijs Centrale ideeënbus; Oplossing energiepuzzel en namen prijswinnaars Nieuwe Vrumona produkten; Coebergh Nieuwe Oogst; Het is er weer: bokbier Eén uit 6-duizend: mevrouw G.A.P. Ehrenforth uit Den Bosch Ideeënbus Jubileum en afscheid Kroniek Proost Vatvaria 33e jaargang nr. 8 Oktober 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/81 42 In de Buitengewoon Algemene Ver gadering van aandeelhouders is op 3 september jl. de heer drs. D. de Bruyne benoemd tot commissaris van Heineken N.V. De heer De Bruyne is oud-president-directeur van N.V. Nederlandsche Petroleum Maatschappij Voorpagina: Een van de vele artiesten die optraden tijdens het personeelsfeest in Zoeter woude was Lee Towers. Zie ook de pagina's 16 en 17. Achterpagina: Een foto uit 1917 van de bottelarij in Rotterdam. Op dit perron werden de fusten t.b.v. export gewo gen. Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink P. de Lange G. Kuhlman Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam: vacature Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogen bosch C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: M.D. Eshuis Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 10/82 dienen uiterlijk 21 oktober a.s. en voor 1/83 19 november a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2