Race-wagens in de bocht Primeur bij Vierdaagse Drie zeges voor Elly van Hulst Als echte Formule I wagens vlogen de autootjes met hoge snelheid (140 kilometer per uur op het rechte eind) in het rond op de miniracebaan in Uden. Hier vond in een grote tent de W.K. Slotra- cing plaats. Dit evenement wordt eenmaal in de twee jaar georganiseerd, het laatst in Los Angeles. Deelnemers uit onder meer Noorwegen, Zweden, Japan, Amerika, Italië, Spanje en Nederland lieten, steeds met vier deelnemers tegelijk, hun radiografisch bestuurde racewagens zo snel moge lijk over het circuit rijden. Net als bij echte races werden ook hier diverse manches verreden. Winnaar werd de Amerikaan Paul Pfeiffer. Rond de Wereldkampioenschappen waren tal van gezellige festiviteiten georganiseerd zoals barbecue- feesten en optredens van artiesten. Behalve Heineken buffetten in de tent, was ook een bar- wagen geplaatst bij een braderie in een Udense straat die voor deze gelegenheid was omge - doopt in de 'Bierstraat'. Traditioneel wordt het grote vuurwerk aan de Waal op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse aangeboden door het Heineken concern. De Vierdaag se, waaraan dit jaar een record aantal lopers deelnam, wordt als vanouds omlijst door de Zomerfeesten in de gehele binnenstad. Hiertoe zijn door heel Nijmegen verkoop stands met terrassen geplaatst. Vooral 's avonds komen duizen den mensen naar de binnenstad om onder het genot van een drankje de artiesten te zien optreden. Een primeur bij deze Vier daagse was het tappen met het nieuwe Kelder- biersysteem, waarvan de installatie in tijdelij ke uitschenkgelegenhe- den was geplaatst. Op de foto een overzicht van een van de gezellige terrassen in Nijmegen. Europese Kampioen schappen die begin september in Athene zijn gehouden. Een van de opvallendste presta ties was van de ver springer Jeroen Bron wasser, die met 7,79 m een aardige poging ondernam het in 1956 gevestigde Neder lands record van 7,98 m te evenaren. Op de foto een van de loopnum mers voor dames. Op kop Elly van Hulst, die zowel de 800 m, de 1.500 m als de 3.000 meter op haar naam wist te schrijven. Met vlaggen, spandoe ken en reclameborden van Heineken en van het bronwater Sourcy was ons concern aan wezig bij de Nederland se Kampioenschappen Atletiek op het A. A.C.- terrein in Amsterdam. De kampioenschappen werden vooral geken merkt door een sfeer volle entourage, 's Zondags sloegen zo'n vijfduizend toeschou wers de verrichtingen gade van de deelnemers die door hun prestaties trachtten deelname te verwerven voor de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 29