niimmimnm hi imiiHimw Afscheid J. Koopmans Afscheid J. Sieders G. Dooijeweerd D. Petit Leeuwarden- Op 28 juni verzamelden alle werknemers van Bokma Leeuwarden zich in de ontvangstruimte d'Oude Bok om afscheid te nemen van de heer Koop- mans. Na bijna 36 jaar trouwe dienst was de heer Koopmans, werkzaam als ketelmachinist, helaas ge dwongen wegens gezondsheidredenen een punt achter zijn loopbaan te zetten. Hij had het er duidelijk moeilijk mee, evenals zijn collega's die door zijn ver trek een goede collega, op wie nooit tevergeefs een be roep gedaan werd, zouden missen. De heer Siemens voegde hieraan toe dat juist mensen als de heer Koop- mans met hun plichtsbetrachting en vakmanschap voor de voortgang van het bedrijf zo hard nodig zijn. Namens het gezamenlijke personeel bood hij een wek kerradio aan. De heer Koch spak hierna eveneens lo vende woorden. Hij liet deze vergezeld gaan van een origineel cadeau: een schemerlamp, gemaakt van een oude stoomfluit van de stoomketel. Dit cadeau viel zeer in de smaak, al was het alleen al de waardering die uit een dergelijk cadeau sprak. De heer Koopmans dankte hierna een ieder die aan dit waardige afscheid had meegewerkt. Hattern- Op 30 juni nam men afscheid van de heer J. Sieders, hoofd van de technische dienst. Na een dienst verband van precies 29 jaar ging hij met ingang van 1 juli gebruik maken van de wachtgeldregeling. Eerst werd de heer Sieders met zijn echtgenote en kinderen ontvangen door de heer Goos. Daarna vond in de ont vangstruimte de receptie plaats. Hier waren, naast personeel van de vestiging, veel gepensioneerden, be kenden van andere vestigingen en zakenlijke relaties aanwezig. De heer Zwaagstra memoreerde in het kort het belang van de loopbaan van de heer Sieders: Zwar te Kip 30 jaar in Hattem, de heer Sieders 29 jaar. Voorts stelde hij het niet leuk te vinden een zo gewaar deerde medewerker te zien vertrekken. Met dank voor de bewezen diensten en collegialiteit bood hij na mens het personeel een slijpmachine aan. Om het dienstverband officieel te verbreken moest de heer Sieders de in zijn bezit zijnde sleutels bij de bedrijfslei der inleveren. Het ontbreken van de sleutel van de gereedschapskist was voor de heer Zwaagstra de reden deze gevulde kist dan maar aan de heer Sieders cadeau te doen. Amsterdam- Op 27 juli werden de heer en mevrouw Dooijeweerd met dochter, schoonzoon en zoon ontvangen door de heer Bremer. Hierbij waren tevens de heren Ham en Krui ver aanwezig. In de Kuiperij werd vervolgens de receptie gehouden. De heer Ham sprak de jubilaris toe en haalde in een geestige toespraak vele herinne ringen op uit de 40-jarige loopbaan van de heer Dooijeweerd. Hij dankte de jubilaris, die werkzaam is als chef elektrotechnische werkplaats, voor het vele werk dat hij voor het concern heeft verzet, speldde vervolgens het gouden insigne met briljant op en over handigde de bijbehorende enveloppe. Als tweede spreker nam de heer Kruiver het woord. Namens de afdeling en vele andere bekenden overhandigde hij de cadeaus, te weten een klopboormachine en een decou- peerzaag. Ook mevrouw Dooijeweerd werd niet ver geten. Zij ontving een prachtige plantenbak van de heer Kruiver. De heer Dooijeweerd dankte hierna in het bijzonder de beide sprekers voor hun waarderende woorden en de cadeaus en alle aanwezigen voor hun komst naar de Kuiperij Zoeterwoude- Op 5 juli herdacht de heer D. Petit het feit dat hij 25 jaar geleden bij ons concern in dienst trad. De heer Petit werd samen met zijn vrouw, drie zoons, drie schoondoch ters en drie kleinzoons ontvangen door de heren De Groot, Hoogervorst, Spierings, Volwerk en van Tey- lingen. De heer De Groot dankte hem namens het ho- recagebied Den Haag voor de inzet die hij steeds toont en speldde de heer Petit de gouden jubileumspeld op. Tijdens de informele receptie in de Van Swietenkamer kwamen vele collega's van drankenhandel Lafeber in Leiderdorp, waar de heer Petit werkzaam is als ver kooptelefonist op de afdeling expeditie, en ook van drankenhandel Van den Akker-Haring te Den Haag de jubilaris de hand drukken. Namens het horecage- bied Den Haag bood mevrouw Sloos, ook werkzaam bij Lafeber, de heer Petit een aantal cadeaus aan. Hierna bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 24