ifyi li [lil Medewerkers bedrijfscontrole f 1.000,-- C.J.G. v.d. Weijden ƒ950,- J. Harte veld ƒ575,-- Den Bosch Het volgende idee is ingezonden door de medewer kers bedrijfscontrole van de kwaliteitsdienst, te we ten de heren L.G.P.M. Aarts, W. Fontijn, J.P.B.M. de Graaf, H.A.D. Sars, A.G.H. Wild schut, A.C. Claassen, J.B. Damen, M.G.C. Faas, W.W.A. Habraken, H.H.W. Heming, T.G.A.M. Spierings, J.W.A. Honselaar, W.J. v.d. Kallen, R. de Jongh, A.J. Verhoeven, A.L.C. Saris en A. v.d. Heijden. Tot voor kort werden monsters van bier en wort na analyse (bedrijfscontrole, laboratorium) via het ri ool afgevoerd. Het voorstel is de monsters op te van gen in fusten. Nadat deze fusten leeggedrukt zijn in de fustretourtank, kan accijns worden verrekend. Zoeterwoude Het idee van de heer Van der Weijden (werkzaam in de bottelarij) betreft de uitloop van de pasteur bij colonne V. Door het raillinggedeelte bij de overgang van de ba nen enige centimeters te laten zakken, voorkomt men dat omgevallen volle flessen op de grond vallen in plaats van in de daarvoor bestemde bak. Den Bosch J.A.J. de Veer, bottelarij f250,- A.D. Vrijhof, intern transport f 160,- C.C. de Vaan, intern transport f 160,- A. van Dongen, bottelarij! C.J.A.M. Fooien, storingsdienst f 150,- J.M. v.d. Berk, centraal magazijn f 75,- C.C.J. Berkhout, meet- en regelwerkplaats f 75,- A.F. Visser, bottelarijf 75,- R. Bertens/D.J.H.M. v.d. Biggelaar, elektrotechnische werkplaats f 75,- P.J. van Schijndel, bottelarij f 50,- Bunnik W. van Ojik, verpakken f 50,- W.T. Ruitenbeek, intern transport f 50,- D. Bahri, verpakken f 50,- Leeuwarden B. Wijbenga, bottelarij f 75,- Zoeterwoude H. Haasnoot, bottelarij f 275,- W.J. de Groot, bottelarij f275,- B. Dros, brouwen A.H. Wentink, brouwen G. van Hartevelt, brouwen P. Struiksma, brouwen H. van Dissel, garage werkplaats J. Laue, ontvangstgebouw f 50,- J. v.d. Slik, automatiseringsgroep f 50,- Een ieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Zoeterwoude De heer J. Harteveld, werkzaam in de bottelarij, heeft een idee ingediend dat betrekking heeft op de vulmachine van colonne V. Als de flessenteller regi streert dat een aantal flessen niet voorzien is van een kroonkurk, stopt de vulmachine. Door nu gelijk tijdig de flessenafvoerbaan tot stilstand te laten komenkunnen er geen flessen meer naar de pasteur doorlopen. Dit voorkomt vervuiling van het sproei- water alsmede onnodig bierverlies. Den Bosch L.J. Houët, gistkelderf 50,- F. v.d. Leur, bottelarij f 50,- J.A.J. de Veer, bottelarij f 50,- A.J. Weber, bottelarij f 50,- F. Juliën, bottelarijf 50,- J.H.J. v.d. Leest, bottelarij f 50,- A.F. Visser, bottelarijf 50,- F.C.P. Stolzenbach/J.F.A. Sweebroek bottelarij f 50,- Bunnik C.E. Coumans, verpakken f 50,- Leeuwarden J. Mijnheer, bottelarijf 50,- Zoetermeer P.R. de Bruyn, alkoholfabriek f 50,- H. Pook, alkoholfabriek f 25,- M.A. Prins, alkoholfabriek f 25,- Zoeterwoude A.F.C. Hardenbol, brouwen f 50,- B. Verweij, storingsdienst f 50,- A.A. Koolbergen, proefbrouwerij f 50,- F.J.A. Keizer, procestechniek f 50,- H.T.M. Vincenten, planning en control horeca f 50,- J.E.H. van Duijn/J.M. Naerebout, energiedienstf 50,- ijWHIlWIH fff •V k'.J 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23