COEBERGH NIEUWE OOGST Via de transportband gaan de bessen naar de afdeling drankbereiding Vroege oogst Door het mooie weer in Europa kon de oogst dit jaar zeer vroeg plaatsvin den. Als eerste kwamen de vrachtwa gens uit Polen binnen, daarna uit Oostenrijk en Engeland. Nadat de vrachtwagens in Zoetermeer zijn aangekomen, worden eerst steek proefsgewijs kwaliteitsmonsters genomen. Als deze monsters aanto nen, dat de bessen de reis goed doorstaan hebben, worden de bessen vrijgegeven voor verwerking. De kistjes worden met de hand gelost, waarna de bessen via een transport band naar de afdeling drankbereiding worden vervoerd en in de tanks worden gestort. Uit deze tanks zijn een aantal dagen tevoren de zwarte bessen van het voorgaande jaar verwijderd. Uit deze tanks wordt gedurende het komende jaar het distillaat betrokken, dat verder verwerkt wordt tot Coebergh Bessen jenever. Op maandag 2 augustus was de eerste partij Coebergh 'Nieuwe Oogst" gereed voor verzending naar de vele liefhebbers van Coebergh Bessen jenever. De maand juli is voor de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland een drukke tijd. In deze periode wordt de nieuwe oogst zwarte bessen aangevoerd. Tientallen vrachtwagens uit Polen, Engeland en Oostenrijk lossen dan in Zoetermeer hun kostbare vracht. Vroeger werden de bessen uit ons eigen land betrokken. Door de hoge pluklonen in Nederland worden bessen hier echter niet meer op grote schaal verbouwd. De zwarte bessen moeten namelijk met de hand worden geplukt om beschadiging te voorko men. Het juiste tijdstip van het plukken en dus van de aanvoer is niet exact te voorspellen. Het weer is hierbij een doorslaggevende factor. De bessen moeten een juiste graad van rijpheid - in vaktermen 'hardrijp' - hebben bereikt, voordat zij geplukt mogen worden. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 21