Energieprijs eerste halfjaar 1982 naar Amsterdam Prijswinnaars van de energiepuzzel De heer Van den Berg (in het lichte kostuum krijgt de prijs overhandigd van de heer Van Leeuwen De halfjaarlijkse extra energieprijs van onze Centrale Ideeënbus is een bijdrage in de gezins-ener- gierekening van 2.500,-- netto. De prijs voor het eerste halfjaar 1982 werd gewon nen door de heer L.C.J. van den Bergh, die werk zaam is op de afdeling storingsdienst aan de Van der Helststraat. Hij heeft het idee ingediend de ontdooiwaterpomp voor Kelders 5 tot en met 10 zodanig te laten schakelen, dat deze 16 uur minder hoeft te draaien. Dit zal een besparing opleveren van 16 x 1,43 kW/Uur per dag. Bovendien zal de pomp een aanzienlijk langer leven beschoren zijn. Op 25 augustus kwam een gezelschap van onder meer de Centrale Ideeënbuscommissie, de jury en de energiecommis sie van Amsterdam bijeen om de prijsuitreiking luister bij te zetten. Energiecoördinator ir. E.H. van Leeuwen sprak de heer en mevrouw Van den Bergh toe en reikte de prijs symbolisch over. "Het sterke punt van het idee is", zo betoogde de heer Van Leeuwen, "niet alleen de besparing die het ople vert, maar het breken met het gewoonte-denken. Dat is wat wij in de komende tijd nodig zullen hebben om het hoofd boven water te houden. Daarbij komt dat vele kleine besparingen tezamen de belangrijke energiebesparing zullen opleveren die onze be drijfsvoering rendabeler kan maken. Hierdoor kunnen wij het weer beter tegen onze concurrenten opnemen." Deze puzzel heeft veel van onze lezers tot energieke puzzelactiviteit aangezet. Er waren maar liefst 127 in zendingen. De oplossing was voor een aantal onder hen toch niet eenvoudig. Om een voorbeeld te noemen: De tekst moest zijn "langzamer rijden", maar werd "langzaam rijden" bij sommige puzzelaars. Het lot moest de prijswin naars aanwijzen en van de vele goede inzendingen kwamen als derde prijs winnaars uit de bus: Mevrouw T.W. Zoutman uit Amster dam Mevrouw Verhoosel uit Leiden A.J. Brouwers uit Heesch. Zij mogen twee flessen wijn kiezen uit ons personeelsassortiment. De twee tweede prijzen, de kaars lamp, werden gewonnen door: Mevrouw P. van Batum uit Amster dam J. Gemser uit Monnickendam. De eerste prijs ging naar de heer H. Evegaars uit Vught. Hij mag kiezen uit de vier extra energieprijzen zoals afgebeeld in Vers van 't Vat 1/ 1982 op pagina 8. Alle derde prijzen waren vroege inzenders en zij ontvangen dus tevens de eeuwigdurende kalender. De andere gelukkigen die tot de eerste 25 goede inzenders behoren en daarmee een eeuwigdurende kalender ontvan gen zijn: E. Joosten, Horst G.J. Stil, Uden A. de Vries, Zoeterwoude Mevrouw Schreutelkamp, Zoeter woude-Rijndijk G.P. Noorlander, Zoeterwoude Mevrouw van Heyst-Lacet, Geleen A.P. Agterberg, Amsterdam J. Kremer, Alphen aan de Rijn J.M.A. Nooy, Zoeterwoude H.F. van Eggelen, Den Haag M. Lagerberg, Zoeterwoude R. Stoute, Leiden J.M. van Leest, Zoetermeer A. Hulzebos, Zoeterwoude W.L.J. ter Brugge, Zoeterwoude Mevrouw J. ASchoots-Schoots, Tiel R. Sluymers-Wagenaar, Amsterdam C. Zoutman, Amsterdam Mevrouw J.L. Toneman, Rotterdam J.C.M. Groenewege, Den Haag J.J. Mulders, Den Bosch G.J. Pothoven, Amsterdam De jury had veel bewondering voor alle energie die mevrouw G. Oster- man-Stet in het oplossen van de puzzel had gestopt. Ze probeerde tot driemaal toe een perfecte oplossing te maken, maar het mocht haar niet goed lukken - ook de laatste keer niet. De jury heeft toen besloten haar een troostprijs toe te sturen. OPLOSSING ENERGIEPUZZEL Bij juiste invulling ziet de oplossing er als volgt uit: ____-b-a-t-i---a----a--l-s-r aBel-iedereen-map-Garage-tra -ENERGIEBESPARENISAANDE-deeg -Diva- 1 1 - k - - aa ImoeS ooTmoed - -Egel - aas-b-raken - La - nOe - nek' i N- n - snappen-m- 1 i aAn - iEt s - ne -Kade - d ronken - ode -Go - sKi -r-n - We i d e - - k e e r - 1 ee r rEde -Oedeem mA-g-ga-europa-n-eRen-Mr-gre sTa-dal-n---ans-pi---aS-dior -Januari--GORDYNENDICHT-enk -Er - u I aan - e - t es t - - o- loDig-de aDder-seinen-n-ober - i rEne-en -Oer - i - neen - 1 - -- o- - bonNet-r- dE-erna - z - - eekhoorn - - - Kees - s s TENERGIEBESPARENMOET-En-el i --X-- io-nippel kereN- -nar art-etna-ns - lengte-gek-on-ce porie-if-gone-LANGZAMERRYDEN -bananeboom-na-loon-anekdote 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19