toverd tot een sfeervol Café Chantant. Hierin zorgden accordeonist George Ameling en chansonnier Albert van Amstel voor de rustige noten. Daarnaast was dè grote trekpleister natuurlijk het 'casino'. Menigeen heeft op deze avond dan ook een gokje gewaagd bij de Roulette- en Black Jacktafels. Op het moment van schrijven was nog niet precies bekend hoeveel winst er was gemaakt. Wel dat in ieder geval een bedrag overge maakt zal kunnen worden naar het Wereld Natuur Fonds. De organiserende perso neelsvereniging voelt zich duidelijk tevreden over het verloop van de avond. Voorzitter Jan Voogel: "We hebben er allemaal hard aan gewerkt. Als je dan zoveel positieve reac ties krijgt van iedereen, is het die moeite zeker waard geweest". Het enige min puntje was voor de organi satie het feit dat een aantal mensen zich in eerste instantie wel opgegeven had voor vervoer per bus, maar daarvan uiteindelijk geen gebruik heeft ge maakt. In sommige geval len ondernam een bus de rit met slechts een handje vol mensen aan boord. "Dat gaan wij volgende keer zeker anders doen", zegt Jan Voogel. "Bijvoor beeld door het invoeren van een soort statiegeldsys teem". Dit is echter een van de weinige zaken die teleurstellend zijn verlo pen. Verder was het een succesvolle avond, waarvan -zoals uit de foto's blijkt- velen hebben genoten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 17