Hcinekcn druk et ken de artiesten. Lee Towers, Donna Lynton, Vanessa en Alexander Curly betraden achtereen volgens het podium in de Grote tent, telkens afge wisseld door Peter Starshine Band. En zonder ook maar iets af te doen aan de muzikale prestaties van de andere artiesten, mag toch wel gezegd worden dat met name Vanessa een volle zaal trok. Boven op de stoelen staand probeerde men niets te missen van haar optreden. Wilde men liever swingen, dan kon men terecht bij de Glenda Hermansband en de Daniel Sahuleka Band in de Swinging tent. Het ontvangstgebouw zelf vervulde een vitale rol op de feestavond. Allereerst waren voor deze gelegen heid de Van Swietenkamer en de filmzaal ieder omge- In groten getale kwamen op 28 augustus de Zoeter- woudse en Rotterdamse medewerkers met introdu cé^) naar het personeels feest in Zoeterwoude. Het was een massale happening. Circa drieduizend personen bevolkten ontvangstge bouw De Hooiberg en de vier grote, feestelijk aange klede, tenten die rond de ontvangstruimte waren geplaatst. Toch bleken de eerste indrukken van 'een gigantisch aantal mensen bij elkaar' niet de meest blijvende. 'Heel gezellig' en 'zeer geslaagd' over heerste. De organisatie had ook bewust het geheel ruimer opgezet dan twee jaar geleden, zodat opstop pingen om van de ene naar de andere tent te komen, nauwelijks voorkwamen dank zij goede loopruimtes. Vooral veel publiek trok-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 16