s<. Op deze pagina zien jullie de inzendingen van de drie winnaars van onze vakantie-wedstrijd voor de jeugd. Judith van Amerongen uit Vianen (6 jaar) en Marcel Brouwer (10 jaar) uit Hattem hebben allebei een mooie tekening gemaakt van iets dat ze in hun va kantie hebben gezien of gedaan. De derde winnaar is Stefan de Wilde uit Bodegraven (11 jaar). Hij heeft een foto van zichzelf opgestuurd met daarbij een leuk verslag over zijn belevenissen in Slagharen. Judith, Marcel en Stefan hebben inmiddels hun prijsje thuis gekregen. t ACj h -ten O"LclAA Uk J/tsn -tJZxeAk 'wt> <AJ -AL '-p 'tUjpi yt o^r-} ,Uz eijzttéftJUrr ycucux, <yp\ uzUkco^-iAtt L^cL/r 'zA^-'n o*-> i J izA urc^o -e-y-C cAs\xnjk AUrjAyrXMAxA^-x ..^77 t<U <jtsesx -AjdA A^xsijUsri xXptt j ...e^ jzj&Uk zxJUj ...<Z£^r) ~-<rr€XsC--*t ïir&s-'-VSZ-rt ■<ALCJ2' <Z.£S> <JlStSO Uc- aX^cUA V'C-/v<r^-^/ JZJZS* ■S"i^L/XJL£U>~n -W tszx^<sr>-zr~*£' iSX^COO -£gyy\ i yyioftoxóuA^ ojxkycuiy^ ,071 .c~*sr, Cc -TaST-U"'? X <X^AAjlrc .AJ* ■-Hscri'rri ruaL U's /T'aéA' U-- j A-cUi <C/Ct_/> t*?\ A ■<x JA -cSc/x..- ''J-Xs cfc&X CAJQ/Ï C.iL'i A)<*J Zicr£l&~n JiAAlcuiS*- As<sr\£PuA--*-~i 'Lsj-iUL-e^- u '~TX-J ,e.s-x. «<roUk JZstO-Ce-f? A.<y~cfl.Az*<r<*0«. (-Z./C jzwrx>y ..A<JZ~ <sfiJAjryo~r>A<LTOOI' c>p "Txeyu ~vcn<-L --cUft A+s> <%o-eA ---n ,-cActsn AUA jpfZ-cA'-Cn <2pt Acrtr~t- .jgJUz#~<clst O e**7 toyi U^jaAcA-^ <y U£..^' r-riA/x- JÏSX O ■-iX- .^z>X ■/■nl'Kyy^ AAAsZS*- 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 12