Heineken medewerkers trokken stoute wandelschoenen weeraan Gelukkig gingen de militairen wat vroeger op pad, zodat het de eerste dagen wel meeviel met de drukte op de parcoursen. Hartverwarmend is ook de belangstelling geweest dit jaar, want elke dag stonden duizenden mensen langs de route, terwijl de dag van aankomst tienduizenden toe schouwers telde. De verzorging onderweg was weer in handen van de 's-Hertogenbosche Vierdaagse Ver eniging, waarbij mevrouw Timmers als extra hulp voor de Heineken groep was ingezet. Liters limonade en yoghurt zijn uitgeschonken en de E.H.B.O.-ers van de verzorging hebben het erg druk gehad met blaren prikken en masseren. Ook de medewerking van de commerciële dienst onder leiding van de heer Konijn mogen wij niet onvermeld laten. Al met al was het toch wel een zware Vierdaagse, waarbij veel van het doorzettingsvermogen van menig wandelaar gevergd werd!" De Heineken groep. Staand v.l.n.r.: C. Timmers (30 km gelopen), mw. C. van Vugt-v.d. Velden (40), G. Broere (50), W. van Vugt (40), C. van Vugt (40), D. Ouwens (40), M. v.d. Loo (50), J. van Vugt (40), mw. N. van Vugt (40), H. Versteeg (40), J. Cornelissen (50), mw. A. Mink-van Hooff (30), J. Eland (50) en J. Mink (30). In het midden v.l.n.r.: mw. M. Beckmann (30), mw. W. van Vugt (40), mw. F. Beckmann (30). Zittend v.l.n.r.: W. v.d. Heijden sr. (40), W. Suiker (50), W. Ran (40) en W. v.d. Heijden jr. (50). De heer J. Beckmann (50) en mw. S. van Vugt (40) ontbreken op deze foto. Als vanouds liep Vers van 't Vat-cor- respondent C. Timmers, bestuurslid van de personeelsvereniging Heineken Den Bosch, zelf ook de Nijmeegse Vierdaagse mee. Hij vatte de belevenissen tijdens dit evenement samen in het volgende verslag. "Dit jaar telde de Heineken concern- groep voor de 66e Internationale Vierdaagse Afstandmarsen 23 deelne mers. Zij was als volgt samengesteld: 19 uit Den Bosch, 2 uit Zoeterwoude, 1 uit Amsterdam en 1 deelnemer uit Zoetermeer. 's Morgens vroeg was het elke dag vrij fris maar na 10.00 uur werd het warm, ja zo nu en dan zelfs erg warm. Dit had tot gevolg dat we gemiddeld een half uur later binnen kwamen dan normaal, waarbij sommigen erg blij waren dat het er weer op zat voor die dag. Helaas moest op de derde dag een meisje van onze groep, die 40 km liep, uitvallen. Het totaal aantal deelnemers van ruim 21.000, een record, gaf bij de dagelijkse start toch al een kwartier vertraging en ook onderweg was het goed merkbaar dat er zoveel wande laars meer waren dan vorig jaar. De groep bij aankomst. Aan de gezichten is te zien dat men blij is dat het er opzit. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 11