het water wordt ontrokken voor de irrigatie. Overal zijn irrigatiekanalen en -kanaaltjes en ook zijn er grote diepe afvoersloten, kennelijk voor de regentijd. Alle velden zijn omzoomd met populieren als windbrekers. Belangrijke gewassen, die we zagen waren tarwe en suikerbieten; er komt nauwelijks gerst voor, omdat die in vergelijking met tarwe een te lage kilo opbrengst heeft. Een geluid dat ons in Nederland niet onbekend is. Chinese brouwerij We hebben twee hopvelden bezocht van grote afmetingen. Wat het meest opvalt zijn de korte, betonnen palen. Elk hopveld wordt geïrrigeerd. De hopranken waren met touwtjes vast gemaakt aan gegalvaniseerd ijzer- draad. Dat was als een soort dak in het vierkant van paal tot paal gespannen. We hebben later op onze tocht een bezoek gebracht aan de brouwerij in Nanking. Dit was op zichzelf een on vergetelijke gebeurtenis. Bij de ont vangst op de brouwerij kregen we thee aangeboden en een glas bier. We heb ben het allemaal deftig geproefd en van goede kwaliteit bevonden. Het eerste gebouw dat we bezochten was een vierketelbrouwhuis. De klaringskuip hadden ze gekocht bij een plaatselijke machinefabrikant. De bodem zag er goed uit, de overige drie ketels hadden ze zelf gemaakt, ge woon uit plaatijzer met propellers en de diverse aansluitingen. Op mijn vraag waar de temperatuurmeting in de ketel plaatsvond, deelde de bedrijfs leider mede dat daar niet aan gedaan werd. Het werd geheel geregeld met de temperatuur met het water wat uit de kraan stroomde. Buiten was een apollokelder in aanbouw maar de tanks waren niet erg groot. Daarna zijn we in de machinekamer geweest, waar we vier grote Chinese compressoren zagen. Toen de kelder bezocht waar we een massafilter be keken hebben en even een blik konden slaan in een lagerkelder met stille koeling. Daarna naar de bottelarij; het Groene woestijn uitpakken van retourflessen sloegen onze gastheren over. De vuloperatie gebeurde op een 20-kraans vuiler en het sluiten op een kroonkurkmachine, waarbij meisjes de kroonkurken in de shute deden met de hand. Er werd nogal eens een fles overgeslagen, die weer teruggezet werd voor herstel. Het was de kennelijke bedoeling om daarna onmiddellijk te vertrekken, maar op verzoek mochten we het eti ketteren zien. Dit gebeurde met de hand met een geweldige Chinese handigheid. Interessant waren de pas- teuriseerbakken. De beroemde water baden met balk erboven en met ket tingen werden de bakken, gevuld met flessen, van het ene bad naar het an dere opgetild en verplaatst. Het zag eruit als in de oude dagen, het was een nostalgisch beeld. Er was veel vrouwelijk personeel in de brouwerij. Zelfs de vorktruckrijder en de bedien de pasteuriseerbakken waren vrouwe lijk. Op het gebied van de emancipatie zijn de Chinezen ons dus duidelijk voor. De volgende morgen hadden we onverwacht vrij. Van de gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan een paar monu menten in Nanjing, die stuk voor stuk een bezoek aan deze stad meer dan waard zijn. We begonnen bij het graf van de eerste Mingkeizer; het graf ligt in een mooi aangelegd park met ceders in een uitgestrekt bebost gebied. Het graf bereik je langs een dubbele avenue met in het midden een ruim grasveld en op dat grasveld staan reusachtige, uit steen gehouwen beelden. Het eerste gedeelte bestaat uit beelden van dieren, olifanten, paarden, eenhoorns en andere beesten, ze staan telkens twee aan twee, kijken naar elkaar. Je loopt er tussendoor. Er was was niet erg veel belangstelling. Een paarfamilietjes die zich in de schaduw van de hoge bomen ophielden en een enkele toerist. Eén van de leuke dingen is om je gezeten op zo'n reus achtig beest te laten fotograferen, maar de beelden zijn heel glad, zodat als je daaraan wilt meedoen, je, op eigenlijk onwaardige manier, je erop moet laten duwen. Halverwege de avenue sla je scherp rechtsaf en nu zijn het allemaal beelden van genera- len en maarschalken, die ook twee aan twee staan opgesteld. Aan het eind hiervan kom je uit op een soort plein met een prachtig bruggetje, dat overeen soort gracht leidt naar een enorme brede avenue, die naar het Brug over Yangtze Kiang Hopvelden in Urumutschi 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 9