schone jonkvrouwen en ridders. Nee, de naam "De Ridder" is simpelweg rond 1925 bedacht, toen de brouwerij nog "Brouwerij gebroeders Van Aubel" heette. Men zocht een naam die aanknopingspunten voor reclame bood en kwam op "De Ridder". En op het etiket van Ridder pils en Ridder Oud Bruin komt een ridder te paard voor, even als in allerlei reclame uitingen. Een dee! van het prachtige brouwhuis Moderne brouwerij Brouwerij De Ridder is weliswaar een kleine brouwerij, het is zeker een moderne en tegelijk mooie brouwerij. In 1978 werden nieuwe lagerkelders ge bouwd en in 1980 werd een volledig geautomatiseerde bottelarij in gebruik ge nomen. In deze bottelarij kunnen 5500 halve liter flessen per uur worden afge vuld. (Ruim driekwart van de flessenbicr omzet van brouwerij De Ridder bestaat uit halve liters). Tevreden met overname De medewerkers van Brouwerij De Ridder heb ben zich positief uitge sproken over de overname van hun brouwerij door Heineken. Of zoals brouwmeester Piet-Hein Hezemans het uitdrukt: "De overname door Heineken is het beste dat voor Brouwerij De Ridder had kunnen gebeuren". Het voltallig personeel van Brouwerij De Ridder. Vierde van rechts de heer J. Kerckhoffs die de directie over de brouwerij voert. Voorts de Personeelszaken-functionarissen R.HMak (5e van rechts) en M.P.Hde Groey (2' van rechts). 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6