Heineken neemt Brouwerij De Ridder over -BELANG IN LIMBURG VERSTERKT- Onlangs werden de handtekeningen geplaatst onder het overnamecontract dat Brouwerij De Ridder te Maastricht onder deel van de Heineken Groep maakt. Brouwerij De Ridder is een van de kleinere Limburgse brouwerijen. Er werken zestien mensen die er met elkaar voor zorgen dat het Ridder Pils, Ridder Maltezer en het Ridder Oud Bruin gebrouwen en verkocht worden. Brouwerij De Ridder aan de oever van de Maas in Maastricht De ondertekening van het contract door mevrouw L.M.Th. van Aubel. Links de heer Ch.A.J.C. van Aubel en rechts drs P.P. Snoep Heineken Nederland heeft door de jaren heen-vooral via het merk Amstel- een traditio nele positie in Limburg ingenomen. Vanwege die historische banden met Limburg en de Limburgse brouwers voelt Heineken zich verwant aan de speci fieke biercultuur die de zuidelijkste provincie van ons land vertegenwoordigt. Die verbondenheid, gecombineerd met het feit dat Heineken naar moge lijkheden zocht om zijn positie in Limburg te ver sterken, is de belangrijkste reden voor de overname geweest. Hoewel behorend tot de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 4