Voorde kinderen ZEVEN VERSCHILLEN Foute post In deze twee tekeningen zitten zeven verschillen. Kun jij ze allemaal vinden? fiefyLev Oplossing doorloper uit Vers van 't Vat 6/82: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 SUP E R L A T I E F Z A C H TMO P 2 TRA P E Z E IJ Z E R E R T S OO 1 T 3 REG I E O R DENT E L IJ K R D S T 4 A P 1 N E L A EG I R S E L E NEE G 5 ARN A R DO N RO E T S N U GG E R 6 TA A L DES S 1 N 1 E S E R OEG O 7 VAR I ANT SMET R A K E UK E N 8 EMO E A Z E N V E E RM A N VO E B 9 NOO R DAN K E R R O E S T E L D E 10 T E 1 L VAD E RWA N N E E RME S 11 EGA A L L E MM A A DK O A NK S C 12 RAL N EDO PEAR LO R K A AC H 13 ONE D G AN D E R T EM A A NDH R 14 ODE R E 1 B ERDO N S L O TER IJ 15 RAF E L M E IDEE T T A B E B IJ V 16 S T E E L 1 N Z E T T O S C A N 1 N I 17 PUN T KOU ERIE O L E C L OW N 18 R B D E GAL R 1 P R 1 A N T V S E G 19 OE I N AAL DNAT S A T E EC R U 20 NOE T AN I IGLO E P E R GOK E 21 KAT E RNG E S A R TA N I GO E D 22 EST R O E A P 1 B E R 1 A E E P R E 23 LEE E EME I LAN DG A R N AA L 24 Y A R D 1 E R S OMK O R R E K T I E 25 KRO E S R A REAR L E S D 1 OD E 26 H 1 E L O S T AR A A L T 0 0 SNA P 27 OEN E 0 K 0 E I L A AT D O T I D E 28 P L E N S 1 E L S P I R E A R IJ E E N Dagelijks bereiken vele verzoeken om stickers, viltjes, etiketten en infor matie over bier de afdeling public relations Nederland in Zoeterwoude. Vooral in Tsjechische dorpjes blijkt het een ware rage Heineken materiaal te verzamelen. Het blijkt echter niet altijd even gemakkelijk achter het adres van ons concern te komen. De Tsjechische afzender van de hiernaast afgedrukte enveloppe had het er dui delijk ook moeilijk mee. Dank zij een slimme P.T.T.-medewerker in Neder land is het verzoek dan gelukkig toch nog op de juiste plaats van bestem ming aangekomen. Mocht u ook der gelijke curieuze adresseringen tegen komen, de redactie houdt zich ervoor aanbevolen. Ceskoslovensko -2> Z.7AAR BIER ERDAiv. ROTTERDAM - SHEBTOGENBCSCH HCLANDSKC 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 31