RONP PE CIJFERS E 1- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - d e e e e e b e e a d e k 9 1 m n n r r s t 0 t w 0 r s a e 9 a e e d e e a e i m 9 8 k 0 r V r s s i 1 n n r t a e i a d d e i n e e e k 0 P s 1 n r s t u n r t e e e a e e e e n a f k 9 m m n n n r t t w r s t a e a d e b d e e e 1 r s t 1 n r 1 n 0 0 P s e e 9 a a c a e e e e i ej m r s t P r t n r t n P r Rond de cijfers staan steeds acht letters, waaruit een woord kan worden gevormd. Uit dit woord van acht letters kan weer een woord van zeven letters worden gemaakt. De letters, die over blijven, vormen in de volgorde van 1 tot en met 24 een bepaald gezegde. In plaats van de gewone omschrijvingen krijgt u slechts summiere omschrijvingen of vage aanduidingen gegeven, die betrekking hebben op de te zoeken woorden. De eerste omschrijving betreft steeds het woord van acht letters, de tweede het woord van zeven letters. r.vi ,v u a k 9 p 1 e 8 e 0 s 0 p e k e h k B IIHHHHIÜB o i M M M M M «Mi L.I.T. t I |¥5!+!lT a U i a 1. jong - vloeistof; 2. besturen onstoffelijk; 3. graansoort - regeringsdocument; 4. ver keerd - ploegbaas (Ind.5. tropische plant - koetsier; 6. groente - geperste vluchtige stof; 7. verbinding - afbe taling; 8. muziekinstrument - verhandeling; 9. muziek studie-jachthond; 10. nylons - optellen (Latijn); 11. kool groente - sprinten; 12. kantelen - druiven; 13. mengen - hemel; 14. winkel raam - klepperen; 15. wildernis - zand; 16. bisschop - afstammeling; 17. zuil - pelgrimsstaf; 18. wederkerig - streng; 19. roerend goed - bloesem; 20. 65 jaar - kost huis; 21. geluidje - stellage; 22. gehuwd - meier; 23. rekenhulpmiddel - klepperen; 24. beknotten - overdenken. fuapjaoq ap uea iueej io|] l uiooq ap ui pddE uag g japuosiqaaj pEEjp|3^^ud ja]] •japuostqaaj pSoA ap uea uebjs af] p uaAoqsjqaaj aljpSoA ia] 'joiaca) ap uea piM jap] j fuapjaoq ap uea uaaisjooqas af] :(uai|iqasjaA uoa3z4 Suisso|d() 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 30