Personeelsblad van Heineken 4 7 8 11 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28 30 HET LEZEN WAARD Sinds begin van dit jaar is Heineken bier verkrijgbaar in Korea. Het wordt in licentie door de Oriental Brewery ge brouwen. Over Korea, de tradi tionele banden met Nederland en de Koreaanse markt schrijft A.F. Kiljan van Heuven op pag. U/12 Nieuw redactiecommissielid Benoeming CAO- besprekingen afgerond Brouwerij De Ridder in Maastricht Reglement voor de energie - foto-wedstrijd Het tweede deel van het reisverslag van de heer Van Rossem. die China bezocht Buitenlands nieuws met: Banden Korea-Heineken; Amstel Brewery Canada Ltd. officieel geopend De Arend: Een clubhuis in Rotterdam dat vele (oud)- medewerkers zullen kennen. M. Lagerberg uit Zoeterwoude over zijn hobby Bedrijfsnieuws met o.m.: Dagtocht voor oud-mede- werkers uit Amsterdam en Bunnik; Wijziging datum gepensioneerdenmiddag Amsterdam; Heineken en Amstel agenten in Zoeterwoude bijeen Jubileum en afscheid Kroniek Vervolg jubileum en afscheid; Vervolg Kroniek Eerste Bunnikse toertocht Eén uit 6-duizend: AW.H.Visseruit de Bullewijk Ideeënbus met mutaties in de ideeënbuscommissies Proost Vat varia 33e jaargang nr. 7 September 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/814288 De heer P. de Lange, hoofd concern adver tising department in Amsterdam, heeft zich bereid verklaard de heer Siep op te volgen als redactiecommissielid voor Vers van 't Vat. Hij vertegenwoordigt hiermee de internationale afdelingen. Wij heten hem van harte welkom bij de redactiecommissie en wensen dat hij met plezier deze nieuwe taak zal vervullen. Redactie en redactiecommissie Drs. K.J. Keereweer is met ingang van 1 september 1982 benoemd tot Produktie Manager van Vrumona. Hij volgt hiermee ir. L.A. Ch. Rottier op, die benoemd is tot Tech nical Manager van brouwerij Dreher S.p. A. in Italië. Voorpagina: Een detail van het brouw huis van Brouwerij De Ridder. Achterpagina: Een deel van het vracht wagenpark van de Amstel Brouwerij in het begin van de dertiger jaren. Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert H.A.H. Verlinden Correspondenten Amsterdam vacature Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk s-Hertogenbosch C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam C rooswijksesingel A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude H. Klein Zwolle: M.D.Eshuis Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto' s voor Vers van Vat 9/82 dienen uiterlijk 16 september a.s. en voor 10182 21 oktober a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2