fetfios Drumbandconcours in Amsterdam Motorsport trekt supporters naarOldebroek De Boeskool was lös in Oldenzaal Hockeyers houden naam hoog iBOtfKOOt Negen drumbands en zeven majorettekorpsen namen op zondag 20 juni deel aan het Drumband Concours in Amsterdam-Noord. Dit concours vindt elk jaar plaats in een door loting aan te wijzen speeltuin. Dit maal was het de speeltuinvereniging 't Twiske waar de drumbands en majorettekorpsen hun muzikale kunne ten toon spreidden. De drum bands brachten staand een aantal vrije nummers ten gehore en moesten lopend een aantal verplichte marsen spelen. Op professionele wijze voerden de majorettes -onderverdeeld in mini, jeugd en ouderen- hun verplichte figuren uit. Opvallend was dat de jeugddivisies van de majo rettes dit jaar veel showelementen in hun program ma hadden opgenomen. Aangezien alle deelnemers hun uiterste best deden zoveel mogelijk punten te vergaren om naar een hogere klasse te promoveren, bleef het tot op het einde van de middag spannend. Drumband Batavia en de jeugddi visie van majorettekorps Ons Genoegen werden uitein delijk door de jury tot winnaars uitgeroepen. Met exclusieve verkoop van Heineken bier en vlaggen en spandoeken van Heineken en onze fris dranken langs het circuit gaf ons concern blijk van haar aanwezigheid tijdens de motorcross die op 17 juli 's middags in Oldebroek werd verreden. De organisatie van dit jaarlijkse terugkerende evenement lag in handen van Motor Promotion. De prestaties van de crossers en de goede weers omstandigheden zorgden ervoor dat het tien duizend-koppige publiek in alle opzichten kon genieten van een boeiend middagje motorsport. In het Overijsselse Oldenzaal wordt nog ieder jaar gevierd dat de kool-oogsten binnen zijn. "De Boeskool is lös" heet dat in het Oldenzaalse dialect. Heineken haakte in op dit evenement dat zich afspeelde van 8 tot en met 11 juli. Zo kreeg eenieder die op straat met een zojuist gekocht krat Heineken bier werd aangetroffen, een bon voor een gratis glas Heineken in de feesttent in Oldenzaal. Bovendien ontving iedere 50e koper of koopster van ons bier een toegangskaart voor een feestavond met bekende artiesten. Om een ieder op deze festi viteiten te attenderen, bewoog de Variomaton zich op deze dagen tussen het talrijke publiek. Voordat Nederland in de ban raakte van de WK- voetbal, Wimbledon en de Tour de France, werden van 6 tot en met 12 juni in het Wagener stadion de wedstrijden om de Peugeot Hockey Trophee ge speeld. Een belangrijk toernooi dat in hockeykringen ongeveer gelijk staat aan de strijd om de wereldtitel. Groot was dan ook het enthousiasme toen ons nationale team de eindzege wist op te eisen. Op de foto een kijkje op het veld vanachter een bier en frisverkooppunt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 28