A.W. H. Visser: „Net een klein bedrijfje binnen een grootbedrijf" r.v .vi u J c h~jt jT.'M'. tM%: it ^T.WA m i CE5-3 ass CES .'•'ss =1 3SS W - sas BS# w w M r - gag C3S5 - m f T m «M «s 3SS i m Ml as - - tm tm sm tmm mm csssss £32-3 225EÖ §2333 £2533 CS208 cs®8 "3223 cess C2S533 eras ass Langs de snelweg Amsterdam- Utrecht aan de afslag Amers foort ligt achter een hoge haag van rode en gele kratten het opslag- en distributiecentrum Bullewijk verscho len. "We zijn eigenlijk net een klein bedrijfje binnen een groot bedrijf", zegt wachtchef A.W.H. Visser over Bullewijk. "Er is vrij weinig contact met het personeel van Amsterdam en Zoeterwoude en dat gaat dan meestal ook nog telefonisch". Een klein be drijfje, maar wel een gezellig bedrijfje. "We noemen elkaar allemaal bij de voornaam", vertelt de heer Visser. De 51 personeelsleden van Bullewijk zijn allemaal mannen. "We hebben hier wel eens een vrouwelijke uitzend kracht gehad in de kantine, ook gezel lig, maar je merkt dat je daardoor toch een andere sfeer krijgt". Controle De heer Visser regelt als wachtchef alle lopende werkzaamheden. Hij ziet er op toe dat de wagens op tijd geladen en gelost worden. Hij zorgt voor de leeftijdbewaking van het bier. De la dingen die het eerst binnen zijn ge komen, moeten er ook het eerst uit. Ook voert hij de administratie van de transporten. Elke avond worden de voorraden geteld. De tellingen van de wachtchef moeten dan overeenstem men met de tellingen van de controleur die de wagens controleert voor ze de poort uitrijden. Voor zijn werk volgde de heer Visser eens een cursus Heftruckbeheer. "Dat was een interne cursus voor wacht- chefs en groepsleiders. Je leert er wat voor soorten heftrucks er zijn, hoe je ze kunt gebruiken en beheren. Het meeste van mijn werk heb ik in de praktijk geleerd'zegt de heer Visser. De wachtchefs van Bullewijk werken in een twee-ploegendienst, want de transporten beginnen al om half zeven 's morgens en gaan door tot half twaalf 's avonds. Vanuit Bullewijk worden groothandels en drankenhandels in de zeven noordelijke provincies van Nederland beleverd. Ook voorziet Bullewijk de Amsterdamse Heineken- en Amstelhoreca van bier. De gehele dag rijden vrachtwagens af en aan. Het bier dat deels gebrouwen is in de Van derHelststraat en deels in Zoeter woude of Den Bosch, wordt in Bulle wijk opgeslagen. "Vroeger vond op slag plaats aan de brouwerij A/Hel. maar de capaciteit was daar niet vol doende. Die capaciteit is er hier echter wel en van hieruit vindt dan ook ver dere distributie plaats". Sfeer Dat de sfeer goed is in Bullewijk blijkt ook wel uit het feit dat er weinig ver loop is in het personeel. "De meesten werken hier al erg lang. Ik werk zelf ook al ruim tien jaar bij Heineken. Eerst 3% jaar bij de buitenopslag Duivendrecht en daarna op Bullewijk. Voor ik bij Heineken kwam heb ik 12 jaar gevaren bij de koopvaardij als stuurman. Na die tijd wilde ik graag weer een baan op de wal en door een advertentie in De Telegraaf kon ik in Duivendrecht beginnen. Ik kreeg toen meer tijd voor mijn gezin. Ik ga bij voorbeeld graag met mijn zoons naar het voetballen kijken, vooral als Ajax speelt". Ook zeilen en tennissen zijn hobby's van de heer Visser. "De kinderen hebben een eigen zeilbootje 26 en daar is deze zomer druk gebruik van gemaakt". De invloeden van het mooie weer zijn echter niet alleen te merken in de privésfeer. "We kunnen hier merken dat het een mooie zomer is en dat geeft wel wat extra drukte. Dat geldt trouwens ook voor andere pieken zoals Kerst, Carnaval, Pasen en Pinksteren, maar drukte is geen probleem voor het personeel van Bullewijk. Er wordt hier altijd veel gelachen. De chauffeurs die de hele dag onderweg zijn maken van alles mee en de verhalen en anekdotes die zij vertellen vervelen nooit". Contact Net als de heer Visser werkt ook een groot deel van het andere personeel op Bullewijk in ploegendiensten. "We kennen elkaar allemaal, maar het komt nooit voor dat we allemaal tege lijk aanwezig zijn. Daarom wordt één keer per jaar een feestel ijke kaartavond gehouden. Dat vindt plaats op een zaterdag aan het einde van het jaar. Alle Bullewijkers komen dan bij el kaar. We kaarten om kleine prijsjes, overigens ook dan zonder vrouwen, want het gaat er om dat we eenmaal per jaar met het voltallige personeel bij elkaar zijn. Een goed contact met de mensen waarmee je moet werken is erg belangrijk; de heftruckchauffeurs, de vrachtwagenchauffeurs, het expe- ditiepersoneel, de groepsleiders, de chef en de collega-wachtchef, van wie je het werk overneemt, of aan wie je het overdraagt bij het wisselen van de ploegen. Gelukkig lopen die contacten hier op Bullewijk erg soepel. Ik hoop hier dan ook nog een hele lange tijd te blijven".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26