C.W. van Ravenstein W.F. van der Luur Vervolg van pag. 21 Den Bosch - Op woensdag 30 juni werd de heer Van Ravenstein met zijn familie ont vangen door de heer Scheltema op de Bossche brouwerij. Op die dag werd herdacht dat de heer Van Ravenstein in juni 1957 als magazijn beheerder bij Heineken in dienst trad voor welk feit hem het goud op werd gespeld. De heer Bonthuis opende de receptie waarna de heer Koop de carrière van de jubilaris van magazijnbeheerder bottelarij tot groepsleider intern transport belichtte. Dat de heer Van Ravenstein zich niet alleen inzet voor zijn werk, blijkt wel uit het feit dat hij naast zijn lidmaat schap van de Groepsleidersvereniging ook een ver woed hengelaar en zanger in een kerkkoor is. Een an dere hobby, namelijk fotografie, was de aanleiding om hem een namaak-telelens te overhandigen met een enveloppe met de personeelsbijdragen, waarvoor dan voor die hobby een passende aanvulling aangeschaft kan worden. «P Den Bosch - Op donderdag 1 juli werd de gr T heer Van der Luur, samen met zijn echt- IwiaP genote, ontvangen door de heer Scheltema, omdat hij precies 25 jaar geleden bij Heineken in dienst trad. Een overvolle Cambrinuskelder verwel komde het echtpaar Van der Luur en ondanks het informele karakter van de receptie werd toch een spreker aangekondigd, namelijk de heer Willemsen. Duidelijk werd dat de heer Van der Luur naast zijn da gelijks werk bij de technische dienst een belangrijke taak heeft bij de bedrijfsbrandweer. Na het opklinken van het brandalarm kreeg de ondercommandant van de bedrijfsbrandweer een actieteken. De jubilerende brandweercommandant werd met confetti bespoten en vervolgens werd met bier uit een brandblusapparaat de dorst geblust. De heer Willemsen leidde toen een quiz in waarin 3 voorwerpen centraal stonden die in de loopbaan van de heer Van der Luur een belangrijke rol speelden. Deze werden na afloop samen met een attentie van de brandweer en een gelde lijke bijdrage van het personeel aan de heer Van der Luur aangeboden. Vervolg kroniek buitenland. KADUNA Teruggekeerd naar hun standplaats is de familie P.H.X. Kemp op 14 juni j.I. IBADAN De heer C.E. Langstraat is na genoten verlof met zijn familie weer teruggekeerd naar Ibadan op 21 juni. Op 2 juli is de heer J.J.M. Luk weer terug gekeerd naar Ibadan na zijn verlof in Nederland. De heer G. Barnhoorn is op 5 juli vertrokken naar Ibadan voor "electrical activities"; zijn vrouw en kinderen zullen later volgen. Brasseries du Logone S.A. Tsjaad MOUNDOU Op5 juli is de heerN.J. Doodeman nagenoten verlof weer vertrokken naar Moundou. In tegengestelde richting reisde de heer J.E. Mulder, die op 11 juli is aangekomen met verlof uit Moundou. Bralima S.A.R.L. Zaïre KINSHASA De heer HJRutgers is op 2 juli in Nederland aangekomen voor zijn verlof, zijn gezin was reeds in Nederland sinds 22 april j.I. De heer H. Rodenburg is met verlof in België aangekomen op 25 juni j.I. De heer W. van Gansbeke en zijn gezin zijn na genoten verlof teruggekeerd naar Kinshasa op 25 juni. BOMA Familie J. A.M. van Knippenberg is op 13 juni uit Boma aangekomen voor verlof in Nederland. De heer en mevrouw J. van Meel zijn op 5 juni weer teruggekeerd naar zijn standplaats in Zaïre. BUKAVU Na genoten verlof is teruggekeerd naar Bukavu de familie W.I.C.A. van Staveren op 1 juli. MBANDAKA De heer en mevrouw G.J. Oost zijn na genoten verlof op 24 juni weer vertrokken naar hun standplaats in Zaïre. De familie GJMKonincks is op 15 juni weer teruggekeerd naar Mbandaka. Nocal S.A.R.L. Angola LUANDA De heer en mevrouw K. van der Brug zijn op 1 I juli aangekomen voor verlof in Nederland. De heer B.C. Vink is op 26 juni vertrokken naar Luanda als Chef de Département, zijn familie vergezelde hem. Empresa Angolana de Cervejas S.A.R.L. Angola DONDO De heer J.P.M. de Deijn is op 16 juni ver trokken naar Dondo als Coordinateur Technique. Bralirwa S.A.R.L. Rwanda KIGALI Van 8 juni t/m 28 juni zijn de heer en mevrouw M.W.F. Boreel met verlof geweest vanuit Rwanda. GISENYI De familie A. A. Droop is op 24 juni met verlof gekomen vanuit Rwanda naar Nederland. Tanzania Distilleries Ltd. Tanzania DAR-ES-SALAAM De heer A. Moerkerken is op 12 juni definitief teruggekeerd vanuit Tanzania. Malayan Breweries Pte. Ltd Singapore SINGAPORE Op 19 juni isdeheerM.G. Kakebeeke met zijn gezin voor verlof naar Europa gekomen. P.T. Multi Bintang Indonesia Indonesië JAKARTA De familie J.J. Commissaris is op 7 juni met verlof vanuit Jakarta gekomen. De heer A.M. Vrieling is na genoten verlof op 9 juni teruggekeerd naar Jakarta. MEDAN De familie L.E. Schilling is op 14 juni met verlof gekomen vanuit Medan. Windward and Leeward Brewery Ltd. St. Lucia ST. LUCIA De familie P.J.B.J. Visschedijk is na genoten verlof op 20 juni weer teruggekeerd naar St. Lucia. De heer Kvan Dalen en zijn gezin zijn op 4 juli in Nederland aangekomen om hier hun verlof door te brengen. Antilliaanse Brouwerij N.V. Curasao WILLEMSTAD Op 20 juni is de familie L. Mengoli met verlof vanuit Curasao gekomen. Heineken Trading N. V. Curasao WILLEMSTAD De familie E.N. Bakker is op 7 juli met verlof gekomen naar Nederland. Amstel Brewery Canada Ltd. Canada HAMILTON Na zijn detachering als Chief Engineer is de heer A. Nijhof op 4 juni teruggekeerd naar Nederland. Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie S. A./ Nieuw Caledonië NOUMÉA Op 24 mei is de heer A. van der Wilt naar Nouméa gereisd voor een periode van 3 maanden om daar de Chief Engineer te vervangen. DANKBETUIGINGEN Getroffen door de overweldigende belang stelling en gelukwensen van velen uit het concern bij mijn receptie ter gelegenheid van mijn 40-jarig dienstjubileum. dank ik u namens ons allen. U had geen mooiere receptie kunnen bedenken! J.G. 't Hardt Mede namens mijn moeder wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling en de ontvangen cadeaus ter gelegenheid van mijn 25-jarigjubiIeumop3junijl. Niettegenstaande het warme weer en de daardoor ontstane drukte in ons seizoenbedrijf mochten wij ons verheugen op de belangstelling van vele collega's uit Middelburg en Breda. W. Mesu Ook namens mijn vrouw wil ik op deze wijze iedereen nogmaals hartelijk dankzeggen voor de ontvangen blijken van belangstelling -in welke vorm dan ook- bij mijn afscheid op 25 mei jl. De inmiddels ontvangen fraaie foto-reportage stelt ons in staat deze onvergete lijke dag steeds opnieuw te beleven. J.B.C.M. van Schooneveld 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 24