HUWELIJK Amsterdam Mw. M.M.H. van Hinloopen Labberton (corporate marketingmet M.W.A.G. de Gou Den Bosch W. A.F. Vermeer brouwenmet mw. W.G.M. v.d. Steen Bunnik A. v.d. Akker (bottelarij) met mw. C. Remkes Horecagebieden Mw. G. Jansen (administratie, Overijssel/Veluwe) met W. de Wolde J.G.M. Steenbreker (expeditie, Arnhem/ Nijmegenmet mw. M.J.J.M. Jansen Zoeterwoude T. R. S wart marketing management bier) met mw. I. Obbink Mw. L. Tjon (loopbaanplanning) met D. Meijer Mw. N.V. Overbeek (service labora torium) met R. v.d. Pol Drs. H. de Sitter (Z/Wou met mw. D.H.M. Nadorp Mw. Y.C.M. Peeters (commercie bier Nederlandmet B. van Dooren P.J. Barnhoorn (plaatselijke admini stratie) met mw. N. van Duyn GEBOORTE Amsterdam LiekeC.. d.v. H.J. Visser (techno logische dienst) Mijke, d.v.b. Faber (magazijn) Den Bosch Arnold W.A.z.v. H.J. Weeda fpersoneelszaken algemeen Joppe B.C., z.v. J. Verhoeks (interne accountantdienst LennardM., z.v. E.M.L. Folkers energiedienst) Roy M.J., z.v. L.P.L. van Gestel (intern transport) Donny L.V., z.v. E.J.J. de Fretes brouwen Tamara C., d.v. A.G.M. v.d. Wiel (verpakken) Jill J.W.d.v. J.G. v.d. Wiel (intern transport Bunnik Bob. z.v. J.M.A. van Leeuwen (intern transport Irene, d.v. M.H. Sikking(marketingfris) Horecagebieden TimoT.D., z.v. J. de Vries (admini stratie, Amsterdam/Utrecht) Rinske. d.v. J. Koorn (C.T.D., Groningen/Friesland/Drenthe) Bart W., z.v. mw. C. Boogert-Rietdijk administratie, Rotterdam Jitze, z.v. mw. I. Ouwerkerk-Klein (huishoudelijke dienst, Den Haag) Leeuwarden Jeroen, z.v. Th. Dijkstra (opslag gereed produ kt) Zoetermeer Michael, z.v. mw. L.N. Schiks- Sadhinoch (orderbehandeling) Zoeterwoude Björn, z.v. L R. van Essen de Back planning control produktie bier) Esther M., d.v. A.P.M. v.d. Meer (storingsdienst) Kitty, d.v. A.N. v.d. Leede (storings dienst) Martijn P., z.v. S.H. Fraikin (intern transport) Manon, d.v. C.J.M. Klaver (brouwen algemeen) Mohamcd, z.v. M. Skakni (bottelarij) Yorrith F., d.v. J.M. Pfeiffer (storings dienst) Ilona, d.v. Ph. Hijman (brouwen) Francisco, z.v. F. Martinez Garcia (bottelarij) Roeland P., z.v. P.P. Vreeswijk (brouwen algemeen Mike, z.v. mw. M.C.M. Rötmensen- Went (plaatselijke administratie) GESLAAGD Amsterdam Mw. I.Y. de Jong (administratie buiten landse belangen) voor het typediploma. Mw.T.L.van Dorssen(concern secretariaat) voor het diploma Stenografie Engels. J. van Eijk en H. Spooy (beiden van de afd. brouwen) voor het Theoretische deel VAPRO-C. Th. de Jong (meet- en regelwerkplaats) voor de cursus Meet- en regel A van het S.B.C. Gvan Kooten meet- en regelwerkplaats) voor de cursus Microprocessors en Microcomputers U.A. van de Ned. Techn. School. Den Bosch A. van Gelder en H. A. Bakker (energie- dienst) voor Elektronisch schakelen R.O.V.C. G.J.M. Slijpen en J.A.C. Verstegen (storingsdienst) voor M R Techniek R.O.V.C. JP. BMde Graaf (kwaliteitsdienst) voor Kwaliteitszorg A.K.K.N.O.B. M.F. van Venrooij (mechanische werk plaats) voor Klimaatbeheersing A.S.B.C. J.A.R. van Veldhoven (brouwerij algemeen) voor Applicatiecursus Ioni serende Straling B. J.W.M. Beckmann (bedrijfsbureau) voor Applicatie VOA3. Voor het getuigschrift Praktijkcursus Heineken Oriëntatie Bedrijfsrestaurant: mw. M.E. van Beurden-Hooijmans, mw. G.F. Devenijns-Koenen, mw. J.A.A. v.d. Heijden, mw. P.M. Krajenbrink-Luites, mw. A. Nuwenhoud, mw. P.G.A. van Overbeek-van Helvoirt. mw. J.H. Stupers, A.B.H. Knoop, C. Luiken, A.J. Sluyter, A.W. Tiebosch, mw. L.J. van Eggelen-Roeland, mw. M.M.M. Sommers, mw. C.W.J. Venrooy-Spierings (allen: interne dienst). Bunnik W.H.M. Baaiman (veiligheids deskundige) voor de cursus Ioniserende Straling Cl-A. G.J. van Aalst (energieen storingsdienst) voor Meet- en Regeltechniek A. G. v.d. Wal (elektrotechnische dienst) voor Ioniserende Straling A-CI-A. J. A. van Dijk (plaatselijke administratie) voor DiplomalCommercieel Economische Praktijk (ISW). W.K. van Bezooijen (energie en storingsdienst) voor Electronica voor niet-electrotechnici Horecagebieden G. Abbink (verkoop. Overijssel/Veluwe) voor het diploma Product Manager. A. v.d. Bosch (verkoop, Den Haag voor het SVH-Wijncertificaat. J.W. Boonstra (expeditie, Noord- Holland) voor het Chauffeursdiploma CCV-B. Rotterdam R. v.d. Veen (export transport afdeling) voor het E. V.O. Testimonium Expeditie en Transport Binnenland. P.Fr. Carpentier (export transport afdelingvoor het diploma Machine- schrijven. Zoetermeer G.M.van Gent en S.Rozendal (Wijnhandel Reuchlin) voor het Slijtersvakdiploma. Zoeterwoude Mw. C.A. Hoogeveen-van Rijn verkoopdiensten hor ecu) voor het diploma Steno Nederlands. P.J.J. de Valk (personeeldienst) voor het diploma H.B.O. AP/PB. 22 J.H. Konijnenburg (proces techniek) voor het diploma (avond) H.T.S.- Werktuigbouw. A.F.C. Hardenbol (brouwen algemeen) voor het diploma Procestechniek - Operator C. C. van Helden (ziederij) voor het diploma Voortgezette Opleiding. JNAKompier storingsdienstvoor het diploma Elektrisch Schakelen. J.G.M. Ammerlaan (bedrijfstechno- logische dienst) voor het diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Voor Meet en Regeltechniek voor Operationeel Personeel: M. Fuchs en A. Hoek (mechanische werkplaats W. de Jong, P.M. Adèr en R.W.A. v.d. Poel dienstgebouwA. Muezerie, R. v.d. Bor, P.J.M. van Eeden.J. Kuiken, F.H.J.M. Laan, H. Oexman, W.R.A. Ritsma (storingsdienst); M.L. Slisser (verpakken). A. v.d. Voet (energie en storingsdienst) voor Microprocessors/microcomputers. A. van Duijn (storingsdienst) voor het diploma Praktische digitale techniek, voor Digitale techniek van de cursus middelbaar elektronicus en voor het diploma Analoge en digitale schakelingen van de cursus vooropleiding middelbaar elektronicus. Voor Bedrijfsbrandwacht: F.C.A. Fritz, A. v.d. Boogaart, A.W.J. Zevenhoven. P.P. van Zeyl. A.A.G. Groen. A.N. v.d. Leede, L. de Jong, C.W.J. Duivenvoorden, J.E. vanDobben de Bruyn, W.P.J. Rook, P.J. de Bruin, P.J.M. Zandvliet (storingsdienst) en J.C. v.d. Velden (brandweer) Voor Meet- en regeltechniek A: H.A. Both, C.L. v.d. Lans en P. de Wilde (elektrowerkplaats); F.M. Dahlhaus en F.H. Wittebol (energie en storings dienst); G.J.H. de Fuyk (meet- en regel werkplaats); Aden Haasdienstgebouw). Voor Hydrauliek en pneumatiek A: C.J.W. Duivenvoorden (opleidingen); W.P.J. Rook (storingsdienst); D. Hellenberg, C.J.K. Kammenga en H.J. Schoonboord (mechanische werk plaats); P.J. de Bruin, H.C. Gerbes, A.A.G. Groen, R. Groothuis, A.N. v.d. Leede, H. van Leeuwen, G.A. van Rijn, F. Spierenburg. H. Stend, J. v.d. Ven en J. Vis (energie en storingsdienst). C.A.M. Duivenvoorden (mechanische werkplaatsvoor het diploma Koel techniek. Voor Booglassen E.A.: R.C. Plasmeyer (energie en storings dienst); A. Sneijders en W.P.J. Rook (storingsdienst). F.H.J.M. Laan (storingsdienst) voor A3 Autogeen Pijplassen Staal. F.A. Krabbendam (meet- en regelwerk plaats) voor Applicatiecursus meet- en regeltechniek. J.M. Boom en G. Vink (verpakken) voor het examen VAPRO-B. R B. Zalme (meet- en regelwerkplaats) voor Middelbaar technische basiscursus. H. Kanbicr (meet- en regelwerkplaats) voor inleiding tot de bestuurstechniek. Voor Elektronische besturingstechniek 2: J.E. van Dobben de Bruyn, P.P. van Zeyl en P.J.M. Zandvliet (storingsdienst); R. Feenstra (meet- en regelwerkplaats). P.L. v.d. Plas (centraal secretariaat) en mw. M.M. v.d. Werff (plaatselijke administratie) voor het diploma Machineschrijven. LP. Feenstra (functieclassificatie) en mw. J. v.d. Steen (centraal secretariaat) voor Stenografie Nederlands. Voor de Interne cursus boekhouden: M.L.H. de Best en G. Oosterom (plaatselijke administratie)WMoeliker (centrale debiteurenadministratie);

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 22