G.Gagesteyn Afscheid J. Verwiel Afscheid J. de Jong TTllllllllllll 12 milllllllUff Rotterdam - Op 29 juni nam de heer J. Verwiel af scheid wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. Zijn vrouw, zoon en schoondochter ver gezelden hem toen hij officieel werd ontvangen door de heren De Roode, De Bree en Redelé. Hierna begaf het gezelschap zich naar De Raadskelder, waar de heer Kregel een kort welkomstwoord sprak tot de heer Verwiel, die magazijnbediende is bij Drankenhandel Havenstad in het horecagebied Rotterdam, en zijn familie. Aangezien de heer Verwiel al geruime tijd ziek was, maar toch officieel van zijn collega's af scheid wilde nemen, was de afscheidsreceptie in een informele sfeer gehouden. Als enige sprak de heer De Bree. Deze besprak kort de negenjarige loopbaan van de heer Verwiel en noemde hem een goed mens en een goed collega. Na de woorden van de heer De Bree was er gelegenheid voor alle aanwezigen, die vooral in groten getale van Drankenhandel Havenstad afkom stig waren, afscheid te nemen. Hierop volgde een ge zellig samenzijn. Zoeterwoude - Op 1 juli nam de heer De Jong afscheid van de brouwerij. Na een meer dan 45-jarig dienstver band maakte hij gebruik van de Overbruggingsregeling De heer Lakentan verwelkomde de familie De Jong en ging terug naar het jaar dat de heer De Jong in dienst kwam, namelijk 1937. Citaten uit kranten van juni 1937 werden naar voren gebracht die de heer De Jong zich nog goed herinnerde. Vervolgens sprak de heer Lans. Hij memoreerde de de goede werkmentaliteit van de heer De Jong. Toepasselijk op zijn functie bij de interne dienst kantoor, ontving hij een ouderwets bier vat uit een "defecte" drankenautomaat. Mevrouw De Jong ontving een nieuw biervat, opgemaakt met plan ten. De heer De Vries ging in zijn toespraak dieper in op de VUT en enige vrolijke varianten. De heer Bliek wenste namens de BLG de heer De Jong nog vele ge zonde jaren. Als laatste spreekster feliciteerde de dochter van de heer De Jong haar ader met het meer dan 45-jarig dienstverband. Zwolle - Op 2 juli was de afscheidsreceptie van de heer H.W. Nijenhuis. De heer Nijenhuis werd samen met zijn vrouw ontvangen door de heren Hageman en PrummelDe geheel onverwachte aanwezigheid van de kinderen uit Weesp en Oldenzaal gaf de ontvangst een extra feestelijk tintje. Nadat de corsages waren opge speld en mevrouw Nijenhuis een feestelijk bos bloemen had ontvangen begaf het gezelschap zich naar de kan tine waar de heer Bertus, ceremoniemeester, op uiterst geestige wijze de carrière van de heer Nijenhuis be schreef. Ook werd de heer Nijenhuis nog toegesproken door de heer Veenhof, de man die hem bijna 25 jaar ge leden in dienst nam als vertegenwoordiger thuisver- bruik bier, een functie die hij nooit ontrouw is ge worden. Na het aanbieden van de cadeaus waren de aan wezigen in de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Nijenhuis, die nu alle tijd krijgt voor zijn hobby's zoals doe-het-zelven en de natuur in al zijn facetten. Rotterdam - Op 1 juni schudden de heer A.H. Heineken en de heer G. Gagesteyn elkaar in feestelijke stemming in Zoeterwoude de hand en memoreerden het feit, dat zij in Rotterdam veertig jaar geleden ieder hun loopbaan bij ons concern begon nen. De receptie vond plaats op 2juni. Toen de heer en mevrouw Gagesteyn met een groot gezelschap de Raadskelder betraden hadden zich daar al vele belang stellenden verzameld. De heren Bol, Redelé en 't Hardt spraken achtereenvolgens met veel waardering de jubilaris en diens echtgenote toe. De heer Gagesteyn begon zijn werkzaamheden in de bottelarij. Daarna vervulde hij verschillende functies en ook in zijn huidi ge functie als portier valt de aandacht en grote inzet voor anderen op. Na het opspelden van de gouden speld met diamant konde heer Gagesteyn een stroom van cadeaus in ontvangst nemen. Tijdens de geani meerde receptie werden vele herinneringen opgehaald. 40 jaar Heineken is 40 jaar leven in de brouwerij, dat bleek overduidelijk uit het dankwoord van de heer Gagesteyn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 20