Heineken en Amstel agenten te gast Portefeuille na 8 maanden terecht Data bijeenkomsten Amsterdamse gepensioneerden gewijzigd De traditionele bijeenkomsten van gepensio neerden in Amsterdam zullen met ingang van september op een andere dag gaan plaatsvinden. Voorheen was de laatste vrijdag van de maand de vaste datum voor bijeenkomst van de gepensio neerden op de van der Helststraat. Voor de oud medewerkers van de Amstel Brouwerij gold daarvoor de 2e dinsdag van de maand. Nu de Amstel Brouwerij gesloten is zullen deze twee bijeenkomsten voortaan gezamenlijk plaatsvinden in het Roeischip van de brouwerij aan de van der Helststraat. De oud-medewerkers zijn daar elke 3e donderdag van de maand welkom om onder het genot van een biertje of een ander drankje deel te nemen aan het kaarten, schaken of dammen. Gewoon een praatje maken kan natuurlijk ook. Uiteraard zijn ook de partners van de gepensioneerden van harte welkom. De eerste gezamenlijke bijeenkomst zal, naar wordt gehoopt onder grote belangstelling, op 16 september plaatsvinden. De heerS.H. Fraikin, hef truckchauffeur bij de afdeling magazijn en intern transport in Zoeterwoude, wist half juni bijna niet wat hem overkwam. Al acht maanden was hij zijn portefeuille kwijt. "Ik vermoedde wel dat ik hem bij Heineken had ver loren maar wist niet waar" Lang nadat hij de hoop tot het terugvinden van zijn portefeuille had opgegeven, kreeg de heer Fraikin hem via de brouwerij in Amster dam toegestuurd door een Amerikaan. Deze eerlijke vinder had hem volgens het bege leidende briefje in New York gevonden in een handcontainer waarin de pallets met exportbier worden verscheept. Dankzij het Heineken legitimatie pasje van de heer Fraikin dat in de portefeuille zat, kwam het verloren voor werp na acht maanden en een reis van duizenden kilo meters ongeschonden bij zijn rechtmatige eigenaar terug! Het forum, v.l.n.r. de heren Slootweg, Jellema, Schop en Huffels. Op 30 juni jongstleden vond er in Zoeterwoude een unieke bijeenkomst plaats. Voor het eerst sinds een lange reeks van jaren kwamen Heineken èn Amstel agenten bij elkaar op de brouwerij Aanleiding was het Kelder bier-project waarover men de agenten in een uitgebreid programma wilde infor meren. Ruim honderd agenten hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Nadat directeur commercie bier de heer P.C. Schop in een welkomstwoord een schets van de Nederlandse biermarkt had gegeven, gingen de heren Jellema, (hoofd physieke distri butie), Slootweg (hoofd commercieel technische dienst) en Huffels (hoofd horeca) nader in op de aspecten van het Kelder bier-systeem. De voor de gelegenheid tot conferentiezaal omge bouwde kantoor-kantine werd aan het eind van de middag door het gezelschap verlaten om in het ont vangstgebouw de Hooiberg van een drankje en een maaltijd te genieten. Onder Amstel en Heineken vlag. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19