Hoe leuk het was en hoe warm... m «Himmiitw het Dolfinarium leverde een boeiende show op, waarna voorts de mogelijkheid bestond de aquaria te bezichtigen. Over de Veluwe ging men vervol gens naar Westerbouwing bij Oosterbeek op de Hoge Veluwe. Hier kon men van attracties als een kabelbaan en zwanentrein genieten. Het mooie weer zorgde er echter voor dat de terrassen al snel bezet waren, waarbij grote ijscoupes voor velen de hoofdattractie vormden. Na de lunch in Wester bouwing was het tijd om aan te monsteren voor een driekwartier durende tocht over de Rijn naar Arnhem. Ondanks de hoge tempera tuur bleek er van grote loomheid geen sprake. Het bewijs hiervoor werd ge leverd door het aantal dans- lustigen dat tijdens het diner-dansant in Houten gebruik maakte van de dansvloer, tot om circa 20.00 uur het startsein voor de terugreis werd gegeven. In de linkerkolom ziet u foto's van de Amstel groep, rechts die van oud-mede werkers van Heineken en Vrumona. 's Ochtends vroeg al ver welkomde een stralende zon de deelnemers aan de dagtochten voor oud-mede werkers uit Amsterdam en Bunnik. Op 3 juni waren dat de Amstel oud-medewerkers van de Mauritskade en een dag later gingen de gepen sioneerden van de Van der Hclststraat en Bunnik op pad. Zoals gebruikelijk werd op beide dagen het zelfde programma aange boden. De sfeer was tijdens beide dagen nagenoeg gelijk. Het humeur was van allen opperbest en het was duidelijk dat iedereen er zin in had. Behoudens de maandelijkse kaart- middagen op de brouwerij vinden twee bijeenkomsten per jaar plaats (de nieuw jaarsbijeenkomst en de dagtocht), waarbij men de gelegenheid heeft zijn of haar oud-collega's in groten getale te ontmoeten. Aan gespreksstof is op derge lijke dagen dan ook geen gebrek. De eerste stop werd op beide dagen in Harderwijk gemaakt. Een bezoek aan 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18