8 E R E zzela zijn e 2nd;, of d PUZZ£L te treffen die door concernmedewerkers zelf zijn gemaakt, veel meer mensen die dit doen. Toen zich echter enige heerM. Lagerberg uitZoeterwoude, wilden wij eens nader e hobby. Variatie Over het maken van een puzzel doet de heer Lagerberg een paar uur. "Als het eenmaal loopt, gaat het wel snel. Het kan ook gebeuren dat de puzzel uiteindelijk niet uitkomt. Dan ga ik er niet uren naar zitten turen, maar leg het ding in een la en ga er een paar dagen later mee door. Als het dan nog niet lukt. moetje helemaal opnieuw beginnen". Het komt ook wel eens voor dat hij na enige weken intensief puzzelen er in eens genoeg van heeft. De puzzels verdwijnen dan voor een tijdje in het vergeethoekje en de heer Lagerberg zet zich in vooreen andere liefhebberij van hem: zijn verzameling lucifer doos-etiketjes. Hij weet zich nog goed te herinneren wanneer hij daarmee is begonnen. "Het was in augustus 1957. op mijn verjaardag. De rokers hadden allen een doosje lucifers meegenomen allemaal verschillende. Toen ik ze op maand een beurs om die doosjes te kunnen kopen en doosjes die ik dub bel had, te kunnen ruilen. Dit is ook een hobby die waarschijnlijk door velen wordt beoefend, want ik kwam een keer op een beurs waar tweedui zend verzamelaars bijeen waren. Tegenwoordig moet je het vooral van de beurzen hebben omdat het gebruik van lucifers in verhouding met vroeger niet meer zo populair is door het ge bruik van de aanstekers. Vroeger had je vele diverse series, soms van hon derd etiketten (bijvoorbeeld van film sterren) per serie. Je kon die ook bij een luciferfabrikant bestellen om er zeker van te zijn dat je ze gaaf kreeg' Een ander verschil met voorgaande jaren is dat de doosjes nu van karton zijn in plaats van hout. Daardoor is het etiket er moeilijker af te weken. De losgeweekte etiketten worden name lijk categorisch in een album bewaard. Na elke koop- of ruilactie op een beurs worden de aanwinsten keurig in de albums ingepast. Ook neemt de heer Lagerberg, waarheen hij ook gaat, altijd een luciferdoosje mee om dat eventueel te kunnen ruilen voor een exemplaar dat hij nog niet in zijn verzameling heeft. "De meeste ken ik wel uit mijn hoofd, vooral de Neder landse etiketten. Maar het wordt steeds moeilijker naarmate je er meer hebt. Ik heb ook elk jaar een streefge tal dat ik wil bereiken. Aan het eind van dit jaar is dat aantal 30.000. Ik moet dus nog wel naar een aantal beurzen toe. Maar ik vind het heel leuk om met die verzameling bezig te zijn. Misschien nog aardiger dan puzzelen. Maar het is natuurlijk iets waarmee je je niet dagelijks bezig kunt houden". De puzzel blijft, of het nu om het op lossen van een gekochte puzzel gaat of om het zelf ontwerpen daarvan, een grote plaats innemen in het leven van de heer Lagerberg. In de komende Vers van 't Vat edities zult u dan ook nog regelmatig een bijdrage van zijn hand aantreffen op de Vatvaria-pagi- na's. "De volgende heb ik in ieder ge val al in mijn hoofd". De puzzelaars kunnen er naar uit kijken! k tafel zag liggen, wekte dat zo mijn interesse op dat ik ze ben gaan verza melen" Inmiddels heeft hij er 26.000. Zo'n vijfentwintighonderd hiervan zijn afkomstig uit Nederland. De overige zijn voornamelijk van Bel gisch, Duits en Joegoslavisch fabri kaat. "Sinds mijn trouwen is het wat minder geworden, maar voor mijn huwelijk bezocht ik zeker eens per

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 17