L A G-i H E E V E /Y Af b Al enige jaren bent u gewend in het kerstnummer een puzzelt en wel door de heren Keiler en Hulzebos. Wellicht zijn maanden geleden een nieuwe Heineken-puzzelaar aandiende ingaan op c met puzzelen. "Dat komt ook omdat ik niet van televisie-kijken houd. Met uitzondering van een quiz als 'Cijfers en Letters', waarin woordspelletjes voorkomen". Voordat de heer Lager- berg aan een puzzel begint, bouwt hij voor zichzelf nog een moeilijkheids factor in. Hij stelt zich een tijdslimiet. Binnen die tijd moet ik de puzzel dan afhebben. Meestal lukt dat ook wel. De oplossingen stuur ik altijd op. Daarmee heb ik ook wel eens wat ge wonnen, maar het gaat altijd om kleine bedragen. Ik zal niet, alleen maar om bijvoorbeeld een vliegreis te winnen, een gemakkelijke puzzel uit de krant insturen. Daar heb ik gewoon geen aardigheid in. Juist het moeten nadenken over een woord, betekent voor mij een vorm van ontspanning' Leuk en leerzaam Het gaat dc heer Lagcrberg dus niet om de knikkers maar om het spel. Om wat variatie in dat spel te brengen, kwam hij op het idee eens zelf een puzzel te ontwerpen. Hij gaat daarbij als volgt te werk. Eerst wordt een stra mien gemaakt van hokjes, waarvan sommige -als het om een kruiswoord puzzel gaat- zwart worden gekleurd. Daarna vult hij hoekje voor hoekje in, beginnend met de 'grote' woorden. "Het lijkt veel moeilijker dan het is. Als je al heel lang puzzelt en de puz zels ook steeds goed nakijkt om te zien of alles klopt, ken je vanzelf veel woorden. Dat is juist het aardige van puzzelen: het is heel interessant en leerzaam. Vooral nu er tegenwoordig veel moeilijke woorden worden ge bruikt. Je taalgebruik wordt er door verbeterd. Maar als ik er niet uitkom, gebruik ik ook wel een puzzelwoor denboek om te ontdekken of er een aardig woord instaat dat in mijn ont werp past. Alle woorden die ik ge bruik, staan ook echt in zo'n woorden boek". In januari van dit jaar stuurde de heer M. Lagerberg, werkzaam in de bedrijfskantine in Zoeter- woude, spontaan een puzzel in om in Vers voor 't Vat te plaatsen. Dat was voor ons de aanleiding eens met hem over deze hobby te praten. Al pratend bleek echter dat zijn hobby, wat het zelf maken van puzzels betreft, nog enigszins in de kinderschoenen staat. De eerste puzzel die hij ons namelijk zond, was tevens de eerste die hij ooit zelf heeft ontworpen. "Ik puzzel al jaren", zegt de heer Lagerberg. "Behalve cryptogrammen los ik alle soorten puzzels op. Vooral doorlopers zijn bij mij favoriet". Selectief Dit houdt evenwel niet in dat de heer Lagerberg zo 'verslaafd' is aan het puzzelen dat hij alle kranten en tijd schriften napluist om te zien of er een puzzel instaat. "Die vind ik te gemak kelijk. De boekjes die je kunt kopen met puzzels, zijn tegenwoordig voor zien van een steraanduiding om de moeilijkheidsgraad aan te geven. Vooral de moeilijkste doorlopers vind ik het leukst". Afhankelijk van de tijd die de heer Lagerberg heeft (hij werkt in een twee-ploegendienst systeem), houdt hij zich vaak 's avonds bezig

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 16