afgekeurde oude school gebouwen. Onder leiding van leerkrachten en gemeentepersoneel zijn die scholen in ongeveer 10 jaar tijd enigszins opgeknapt door de jongens zelf. Zo leerden ze iets van timmeren, witten en schil deren; zelfs werden enkele douches aangelegd, wat voor die tijd zeer luxueus was. Er werden gymlokalen opgeknapt, zodat er gesport kon worden. Ook werden er veel spelen beoefend, o.a. dammen, schaken, tafel tennis, biljarten en klaver jassen. Maar er was ook onderwijs. Engelse taal was zeer populair. Verder kwamen er regelmatig mensen lezingen geven over allerlei interessante onder werpen. Zodoende pro beerde men de "Arend jongens" naar de club huizen te krijgen en dat lukte. Enkele duizenden jongeren hebben toen ge bruik gemaakt van deze gratis instelling. Maar er werden ook werkdiensten verricht o.a. aan gemeente- tuinen en- parken, waar de jongens wat zakgeld voor kregen. Door het goede contact tussen leiders en jongeren enerzijds en de contacten tussen het Bestuur van De Arend met het Rotterdamse bedrijfsleven anderzijds, zijn in de crisis jaren heel wat jongens aan voor hen geschikt werk ge holpen. Zo ook bij Heineken in Rotterdam. Daar waren SCHAAKCLUB. tJb_ UiiMi OUDERENKRING. lid den oudo- ZOMERWERK iv„ „„wbeti. .1. bl. 1) ar K^V«RE£;I 30 O* .'b..0"a3*k "VTov.r „Ho. (rooi «o.dl Rolf.id.m r a 3.0* Z.T ,.dV. ..„.0 c, „P.. K L RilS NAAR ENGELAND W.KMpr or .oldoood. deelnemer. ZWEMMEN. Een ..end per w..l wordt er g.K.m.nljt ge. '4 ill! badeL^r!^'v*.rPed H* M^'t s£\\ ZOMERVOETBAL V.O Moor,.,,; ,.,1 - r< its:: sa trsss.- ^CLUBHUIZEN DEAPEHD.^ enkele tientallen jongens nodig om de bottelarij meer te laten produceren. Het verbruik van flessenbier moest op gang komen en de export nam toe, vooral naar Amerika. In de bottelarij stonden 2 flessenvulmachines van ±6000 flessen per uur. Het flessenspoelen, af vullen en sluiten ging mechanisch, maar de rest moest allemaal met de hand bijgehouden worden. Zo waren er vele functies die door de jongens uit gevoerd zijn o.a. uitpakken, kistenbaan bedienen, in leggen, hulzen opsteken, inpakken, persen en kisten dichtspijkeren, merken en staalbanden. Blauwe over all aan, sloofje voor, klom pen aan en bijhouden die baan, anders kon je gaan. Vooral kartonnen dozen inpakken naar Amerika was moeilijk werk. Bruine dozen met hoge vakverde ling moesten voorzichtig ingepakt worden om het etiket niet te beschadigen. Veel reclame in de dozen doen, met de hand dicht- lijmen en op zijn kop zetten. De jongens waren aange nomen voor halve dagen, maar als er zo'n order kwam, dan mocht je hele dagen werken en soms nog een klus afmaken voor een uurtje overwerk. Bij Heine ken werd er toen al met C.A.O.'s gewerkt met redelijke jeugdlonen. De meeste zijn in de ver pakkingsafdeling gebleven, perron leeg of perron vol. Enkelen zijn brouwer ge worden en hebben hun 40- jarig jubileum reeds ge vierd. Enkelen zijn nog aktief in Zoeterwoude, anderen zijn met pensioen of in de Overbruggings regeling. Die Arend-groep heeft jarenlang een vaste kern van personeel ge vormd, waar de brouwerij op rekenen kon. Enkelen zijn helaas jong gestorven door de oorlog of wat later dooi ziekte. Het clubhuis "De Arend" bestaat nog, hun werk was niet voor niets, het waren beste jongens. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 15