Amstei Brewery Canada ltd. officieel geopend Amstel in Canada Bijna een jaar nadat het contract voor de overname door ons concern van een bestaande brouwerij (sinds de over name Amstel Brewery Canada Ltd. genaamd) is getekend, is de brouwerij op 14 juni jl. officieel geopend. Zoals uit de foto's blijkt, werd de opening verricht door H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden. Prinses Margriet en cle heer H. Buchbinder (president van Amste! Brewery Canada Ltd.) bij de plaquette die door prinses Margriet werd onthuld tijdens de openingsceremonie. Als souvenir ontving prinses Margriet een zeldzame uitgave van het boek 'Treasures of Canada' uit handen van mejuffrouw C. Heineken en de heer Buchbinder. De openingsceremonie werd verlevendigd door de aanwezigheid van een leeuw, die door het Amstel embleem heen tevoorschijn kwam, en twee ridders. 'Nieuw Anistel, het Canadese lager bier met het Nederlandse vleugje'Deze slogan is al snel bekend aan het worden in de Canadese provincie Ontario. Amstel bier verscheen in de eerste week van aprilzowei in de winkels die geëxploiteerd worden door Brewers Warehousing Company als in de staatslijterijen in Ontario. Dagbladadvertenties en radio- en t.v.-commercials (compleet met Nederlandse molens) zorgden voor de onder steuning van Anistel dat officieel door Amstel Brewery Canada Ltd. is gelanceerd. Het antwoord op de introductie is overweldi gend. Men was nog niet klaar met de eerste distributie toen het al noodzakelijk was nabestellingen op te nemen. De brouwerijver tegenwoordigers werden overspoeld met verzoeken om infor matie over het nieuwste bier in Ontario. Het in Canada gebrouwen Amstel bier heeft een receptuur die aangepast is aan de Canadese smaak. De gist wordt uit Neder land geïmporteerd. Zoals gebruikelijk in Ontario bevat het bier een alcoholpercen tage van 5%. Hamilton Mountain Vooral in de directe omgeving van de brouwerij is Amstel Brewery Canada Ltd. voorts snel bekend geworden door het op de markt brengen van Hamilton Mountain Beer in november vorig jaar. Dit was het eerste lokale bier in Canada dat alleen in de 'eigen' omgeving wordt verkocht. Onder slagzinnen als 'Be a Hamilton Mountaineer' was het al spoedig in 75% van de lokale horeca bedrijven te verkrijgen. Uiteraard kreeg prinses Margriet ook een rondleiding door de brouwerij. Om haar heen v.l.n.r. de heren Buchbinder, dr. Hudecky (member Provincial Parliament), mr. Pieter van Vol lenhoven en Andrews (member of Parliament Federal Govern ment of Canada). 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 13