Verkoop Heineken hierin Engeland uitgebreid toen bleek dat hij een landgenoot was: Jan Janse Weltevree. Hij was reeds in 1627 in dit land aangekomen. Het hoe en waarom blijft helaas een raadsel. De 16 schipbreukelingen die nog in le ven waren, zijn in 1666 naar Decima in Japan gevlucht en via Djakarta na 17 jaar weer in Nederland aangeko men. Een veel recenter feit waarin Nederland een bescheiden rol speelde in de Koreaanse geschiedenis, is onze deelname aan de 1950-1953 oorlog. Een legereenheid maakte toen deel uit van de uit zestien landen afkomstige UN-troepenmacht Korea-Heineken De economische relatie tussen beide landen wordt voornamelijk gevormd door de in- en uitvoer naar elkaar en de vestiging van een bescheiden aantal Nederlandse bedrijven in Korea. Met een waarde van 300 miljoen in 1980 neemt Nederland een achtste plaats in op de ranglijst van Koreaanse export landen De export vanuit ons land naar Een Heineken en een Amstel stand, respectievelijk op de Wereld Gas Beurs in Lausanne (Zwitserland) en de Internationale Scheepvaartbeurs Posidonia '82 in Piraeus (Griekenland). Beide stands zijn gebouwd door de afdeling reclame service in Amsterdam. De Amstel stand is door Athenian Breweries S.A. in Athene en de Transolgroep ter beschikking gesteld voor de beurs. Gezien het grote succes zal dit over twee jaar worden herhaald. De Heineken stand is be schikbaar gesteld door Heineken Import S.Ain Zwitserland. Seoul, Korea A.F. Kiljan van Heuven Korea is miniem. Hieraan liggen de hoge invoerrechten mede ten grond slag. Dit is ook de reden dat Heineken in Korea onbekend was. De Koreaan se biermarkt vormt echter met haar 5,5 miljoen hectoliter in 1980 een in teressant potentieel afzetgebied. De importdrempel is de reden geweest dat met de belangrijkste Koreaanse brou werij een licentie-overeenkomst is aangegaan. Oriental Brewery Ltd., met haar 60% marktaandeel, heeft op 8 december 1981 Heineken bier in Korea gelanceerd. De introductie campagne bestond uit t.v.-reclame, advertenties in dag- en weekbladen en acties die zowel op de groothandel als op de consument waren gericht. Dit heeft ervoor gezorgd dat ons merk in korte tijd een vaste voet in de bier markt heeft gekregen en nu hèt begrip is vooreen 'premiumbier'. De prijs van een biertje in de supermarkt en het ho recabedrijf wordt beïnvloed door de hoogste belasting op bier in de wereld. Dit is er de oorzaak van dat bier voor namelijk door de bovenlaag van de be volking wordt gedronken. Om u een indruk te geven van de prijs: Heineken in de winkel kost circa f 2,50 per flesje en f 5,00 of meer in een horecabedrijf. De band met Nederland, te beginnen met Jan Janse Weltevree, wordt nu mede voortgezet door de produktie van ons eigen Heineken bier in dit mooie verafgelegen land." De directies van twee Engelse brou werijen waren onlangs te gast bij ons concern. Allereerst ging het om de heer A.G.F. Fuller, algemeen direc teur van de Fuller Smith Turner brouwerij te Londen. Deze is waar schijnlijk bekend bij alle Nederlan ders die van London Airport over de weg naar Londen zijn gereisd. Whitbread heeft met de Fuller brou werij een overeenkomst gesloten. Hiermee neemt de Fuller brouwerij met ingang van oktober 1982 Heine ken bier -als vooraanstaand pilsmerk in Engeland- in zijn assortiment op. Naar verwachting betekent dit een aanzienlijke verbetering van de ver krijgbaarheid van ons bier. In het bij zonder in het internationale handels- en financiële centrum van Londen via de eigen pubs van de Fuller brouwerij. Op foto 1 ziet u het gezelschap dat door de heer A.H. Heineken werd ontvangen. Van links naar rechts de heren A.J. de Roy van Heineken, J. Lofts van Whitbread, mevrouw Lofts, de heer A.H. Heineken, mevrouw Fuller, mevrouw Fernie, de heren Fulleren W.M. Fernie van Whitbread. Een paar dagen later werden de heer en mevrouw E. Boddington (chair man en managing director van Bod- dington's Breweries) en het echtpaar H. Reid ontvangen om nader kennis te 1 maken met ons concern in Nederland. Boddington's Breweries, met twee vestigingen in Manchester, heeft eveneens een overeenkomst met Whitbread gesloten. Zij verkochten al Heineken bier. Nieuw is echter dat ons bier hen nu in bulk door Whit bread wordt aangeleverd, waarna het door hen in de Oldham Brewery wordt afgevuld. Net als bij Fuller Smith Turner het geval is, verkoopt Bod dington Heineken bier in zijn eigen pubs en in de directe omgeving van de brouwerijV1nr. op foto 2: de heren R.V. Strobos en 1. Lough, de dames Reid en Boddington en de heren Reid, G. van Schaik, Boddington en H. Kalff.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 12