Nederlandse sfeer in V.S. Brouwerij Moortgat op bezoek bij Heineken Onderscheiding voor van Munching In het kader van de Bicentennial - tweehonderd jaar diplomatieke be trekkingen tussen ons land en de Ver enigde Staten - waren er tal van activi teiten in de V.S. waaraan Nederlandse organisaties hun medewerking ver leenden. Een daarvan was de Bicen tennial Exposition in het World Trade Center te New York. Ook ons concern was op deze beurs in het wereldhan delscentrum aanwezig. Op de zwart wit foto ziet u H.M. Koningin Beatrix met rechts van haar de heren Peper (burgemeester van Rotterdam) en Schuring (directeur World Trade Cen ter te Rotterdam) in onze stand tijdens haar staatsbezoek aan Amerika. Groot was ook de Nederlandse deelname op de beurs in Houston (kleurenfoto's). Deze was georganiseerd ter gelegen heid van de Oil Technological Confe rence, die eveneens in het kader van de Bicentennial plaatsvond. Ook hier wa ren Heineken en Amstel met een stand en parasols aanwezig temidden van alle tulpen, klompen en molens. Ons concern verleent nog op een ande re wijze haar medewerking aan de Bi- centennial-festiviteiten. Zij is namelijk een van de vele bedrijven die het door een financiële bijdrage mogelijk ma ken dat in het najaar 1000 Amerikanen in ons land worden ontvangen. Dit zal gebeuren van 4 tot en met 8 oktober. Op 8 oktober (de dag waarop een groots slotfeest zal worden gehouden) is het dan precies twee eeuwen geleden dat de handelsrelaties door beide lan den werden bevestigd. De heer L. van Munching jr., de importeur van Heineken bier in de Verenigde Staten, is onlangs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem namens de Koningin verleend door de consul-general in Amerika, Jonkheer L. Quarles van Ufford. Op de foto v.l.n.r. mr. R. van de Vijver, jhr. L. Quarles van Ufford, de heer en mevrouw Van Munching jr. en M.H. Rijkens. Op 26 maart bezocht een groep personeelsleden van Brouwerij Moort gat, waar het bekende Duvel gemaakt wordt, dat door ons concern op de Nederlandse markt wordt gebracht, onze vestiging in Zoeterwoude. Het was voor het eerst dat het personeel de jaarlijkse vrije dag besteedde aan een bezoek aan een andere brouwerij Met echtgenotes kregen de Belgische brouwers een rondleiding door het Zoeterwoudse complex. Een geza menlijke lunch en het drinken van een onvervalst Heineken pilsje in een informele sfeer rondde het dagje-uit van de Moortgat-medewerkers af. De Heineken directie kreeg als aandenken een tinnen bord, met het wapen van Duvel erop afgebeeld, aangeboden. De Belgische gasten spraken veel waardering uit voor het brouwproces bij onze onderneming en onderstreep ten hun dank voor de ontvangst met een uitnodiging voor een tegenbe zoek. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 8