Eerste brouwsel in Ibadan Toen Nigerian Breweries enige jaren geleden besloot een grote brouwerij - de vierde die deze maatschappij in Nigeria bezit - te bouwen, viel de keus op de miljoenenstad Ibadan. Ibadan ligt ongeveer 150 kilometer ten noor den van Lagos en leek vooral geschikt omdat er een hoofdwaterleiding langs het beschikbare terrein liep. Dit terrein is 70 hectare groot, maar was niet helemaal vlak. Een miljoen kubieke meter aarde moest worden verplaatst voordat het zover was dat met de bouw kon worden begonnen. Dat was in oktober 1979. Op 14 april 1982 werd het eerste brouwsel ge maakt met slechts één maand vertra ging op de plannen van drie jaar geleden. Een mooi resultaat voor Heineken Technisch Beheer, dat geheel verantwoordelijk was voor de bouw in opdracht van Nigerian Bre weries. Atmosfeer Ibadan ligt in een gebied dat vrij vlak is en waar veel grasland met lage bebossing voorkomt. Het landschap is voor Afrikaanse begrippen groen, omdat er een regentijd is die van juli tot oktober duurt. In die periode valt er elke maand evenveel regen als in Nederland in een heel jaar. Daarna is het er echter ook praktisch helemaal droog. Alles wordt met dikke lagen stof bedekt en de temperatuur ligt dan tussen de 30 en 40 graden Celsius. In de natte tijd is dat wat lager. Aange zien de vochtigheid dan natuurlijk ook hoger is, maakt dit de warmte nog drukkender dan wanneer de hemel blauw blijft. Planning Er komt heel wat kijken bij de bouw van een dergelijk project. Hoe goed alles ook voorbereid wordt, het gebeurt toch wel eens dat men onver wacht met problemen te kampen krijgt die niet waren voorzien en die veel geld kosten. Zo werd de toestem ming die verleend was om water te tappen van de waterleiding die langs het terrein loopt, tijdens de bouw ingetrokken. Na veel moeite werd tenslotte vergunning verkregen om toch tot 1 oktober 1982 op die manier water te betrekken. In de tussentijd zijn er twee enorme watertanks van elk 3.000 m3 gebouwd evenals een pijpleiding naar een stuwmeer dat 20 km verderop ligt. Hieruit wordt geen zuiver water maar gewoon oppervlak tewater gepompt. Uiteraard dient dit water in een inmiddels aangeschafte drinkwaterinstallatie in de brouwerij gezuiverd te worden. Dit alles was in het geheel niet voorzien en heeft dan ook veel geld gekost. Capaciteit De brouwerij heeft een startcapaciteit van 1,1 miljoen hectoliter per jaar. Dit kan op eenvoudige wijze tot het drievoudige worden uitgebreid. Daarvoor is een brouwhuis nodig met een capaciteit van 4.000 hl per dag. Tevens staan er 44 Apollo's, waarin gegist en gelagerd wordt. Bovendien is een eigen elektrische centrale gebouwd, waarin drie dieselgenerato ren zijn geïnstalleerd met een vermo gen van 2.000 P.K. elk. Hierdoor kan onafhankelijk geopereerd worden van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Geslaagd project Ruim driehonderd man zijn enkele jaren bezig geweest om deze brouwerij te bouwen. Enige tientallen van hen komen uit Europa. Zij waren voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor de installatie van de machines, die allemaal zijn geïmporteerd. De tijdelijke emigranten waren zo lang ondergebracht in een speciaal daar voor gebouwd dorpje aan de rand van het terrein. Inmiddels zijn er ook zes huizen verrezen, die dienen als onder komen voor de permanente staf, die nu de leiding heeft over de brouwerij en voor bezoekers. Circa duizend man vinden werk bij de brouwerijZij zullen voornamelijk Star en Gulder bier maken, evenals een moutdrank en Green Sands. Deze laatsten worden gebotteld met een snelheid van 108.000 grote flessen per uur. Al met al is de bouw van deze nieuwe brouwerij een project waarop Nigerian Breweries, United Africa Company Internatio naal (die de commercieel financiële adviezen gaf) en H.T.B. (die de technische kant voor haar rekening nam) trots mogen zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 7