H! HHIHIHHHf nmnmn Bedrijfsrestaurant Den Bosch geopend Van oud naar nieuw Nieuw bestuur Heineken Fanfare m Iff fffffQilffllll yyK ffffffB5ci:5_flnciofIo Donderdag 27 mei was voor de Bos sche vestiging een feestelijke dag. Toen werd namelijk de nieuwe kanti ne, ofwel het Bedrijfsrestaurant, geopend. Om 15.00 uur nam ir. C. Scheltema plaats op het spreekge stoelte maar beloofde in verband met het warme weer geen lange toespraak te houden. Hij noemde het geheel een uitstekend project om op terug te blikken. De heer Scheltema conclu deerde dat de verbouwing tot een uitbreiding van de bedrijfskantine heeft geleid.Deze is geheel en al aangepast t.b.v. de ploegendiensten op normale werkdagen, terwijl voor de continudiensten speciale faciliteiten buiten het bedrijfsrestaurant zijn geschapen. Na vier weken proefdraai en kon dan nu het bedrijfsrestaurant, dat in circa een half jaar uit de grond gestampt was, geopend worden, aldus de heer Scheltema. Hierbij sprak hij zijn waardering uit tegenover de medewerkers van de interne dienst voor de wijze waarop zij tijdens de bouw hun werk hebben verricht. Ook de externe firma's werden bedankt voor hun prestaties en de prachtige cadeaus. Tot slot van zijn toespraak nodigde hij een van de medewerker- sters, mevrouw Van Eggelen, uit om op een knop te drukken. Hierop klonken de eerste tonen van 'Heerlijk Helder Heineken', waarna direct de Heineken Fanfare deze tune overnam. Onder het genot van een koel glaasje bier werd vervolgens nog uitvoerig nagepraat over de totstandkoming van het bedrijfsrestaurant. Deze zal beslist bij de Bossche mede werkers in de smaak vallen. Vooral omdat de kantinedames en -heren gedurende een half jaar speciaal hiervoor wekelijks de Praktijkcursus Heineken Oriëntatie Bedrijfsrestau rant hebben gevolgd in de Streekscho- ne te Den Bosch zodanig vastgeroest en dichtgekoekt, dat het niet eens mogelijk was met zekerheid te zeggen om wat voor een soort apparaat het nu wel ging. Het aardige is, dat op het verzoek aan de tingen in omvatte dit zeer uitgebreide informatie met tekeningen over de werking van de compressor. Doordat het ordernummer was vermeld op de koperen plaat die de maker aangaf, kon Burckhardt ook nog laten weten dat de machine in het begin van de Eerste Wereldoorlog was verkocht aan de brouwerij l'Espérance in Schiltigheim, het huidige produktie- bedrijf van Heineken France. Onlangs heeft er bij de Heineken Fanfare, waarover u regelmatig in ons personeelsblad kunt lezen, een bestuurswijziging plaatsgevonden. Temeer daar de heer De Mug nog wel bena derd wordt in zijn oude hoeda nigheid als voorzitter, plaatsen wij hierbij de namen van het nieuwe bestuur. Dit wordt gevormd door de heren: W.H.M. Römkens voorzitter) J. van Berkom (secretaris) L. Brancart (penningmeester) J. Lathouwers (vice voorzitter) W. Scheepens (commissaris materiaal) M. v.d. Bogaert (lid). Allen zijn werkzaam in Den Bosch. Enige tijd geleden berichtten wij u dat de heer Voet bezig was met het restaureren van een oude stoomma chine, die lang geleden in de museum opslagplaats van Heineken belandde. Op het schilderen na is deze machine nu klaar. In de tussentijd heeft de heer Voet kans gezien nog een nieuw stukje industriële archeologie voor zijn rekening te nemen, door een oude compressor uit 1914 van de firma Burckhardt eveneens op te knappen tot in bijna nieuwe staat. Hij heeft eer van zijn werk gehad. Toen hij er namelijk aan begon, was alles firma Burckhardt in Zwitserland of zij nog enige gegevens over deze op een zeer speciale wijze werkende machine hadden, een paar dagen later al antwoord kwam. Tegen de verwach-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 5