VOOR DE KINDEREN Grote stapels kleurplaten hebben wij vorig jaar met Kerstmis van jullie gehad. Daaruit blijkt dat jullie kleuren erg leuk vinden. En het goed kunnen ook. Daarom vragen wij aan jul lie: maak zélf eens een tekening van iets dat je in je schoolvakantie hebt gezien of gedaan. Of misschien heb je een leuke foto van jezelf, waar je een klein verhaaltje bij kan schrijven. Stuur die tekening of het verhaaltje dan voor 1 september aan ons op. Schrijf daarop duidelijk je naam, adres en woonplaats en je leeftijd. Voor de drie mooiste tekeningen en de drie leukste foto's met verhaaltje hebben wij weer een aardigheidje klaarliggen. Bovendien zul len zij geplaatst worden in Vers van 't Vat nummer 8. Er zijn drie leeftijdsgroepen. Tot 7 jaar, van 7 tot 10 jaar en van 10 tot 14. Het adres: Heineken Nederland B.V. Redactie Vers van 't Vat Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude. Je kunt je tekening of verhaaltje ook aan je va der of moeder meegeven die het dan per inter ne post kan verzenden aan: Vers van 't Vat, kamer 2.331, Z/Wou. Horizontaal: 1. overtreffende trap; week; grap 2. deel van een circus; delfstof; immer 3. leiding; netjes; eerw. hr.; heilige 4. vr. dier; oude maat; zeegod; godin; landb. werktuig 5. voertuig; pias; vr. titel; zwarte stof; pienter 6. schoolvak; pa troon; dat is (afk.); vaste fuik; ik 7. af wijking; vlek; deel van de mast; deel van een huis 8. struisvogel; loeren; be roep; van onder; getij 9. windstreek; deel van een vaartuig; strafwerktuig; paar; lidw. 10. keukengerei; fam. lid; als; wapen 11. glad; devies; in het jaar des Heren; jongensnaam; plas; ele ment 12. vogel; nederlands; voorzet sel; Eng. titel; zwaardvis; uitroep 13. een (Eng.); gewicht; telwoord; bij woord; deel van het jaar; titel 14. rivier in Polen; zachte veren; gokspel 15. los se draad; dienstbode; lust; gegroet; bij voorbeeld 16. handvat; inmaak; It. di rigent 17. stip; fris; pl. in Amerika; Sp. uitroep;(hansworst 18.jrubidum; lid woord; zuur vocht; hij ruste in vrede (afk.); fraai; Amerika; landb. werktuig 19. uitroep; naaigerei; vochtig; ge recht; kleur20. bijb. fig.; Ind. landbou wer; eskimohut; in persoon (afk.); bar; goed 21. deel van een boek; getreiter; Ind. boer; best 22. Europeaan; gard; waterpeil; Spanje; water in Friesland; voor 23. watering; riv. in Utrecht; in water gelegen land; schaaldier 24. Eng. maat; Europeaan; uitkomst; verbete ring; 25. drinkgerei; vreemde; pl. in Frankrijk; radiolamp 26. deel van de voet; godin; altijd; drinkgerei 27. pl. in Gelderland; goed; uitroep; niet vroeg; toef; pl. in Drente 28. golf water; ma ger; plant; file; lidwoord Verticaal: 1. leurder; origineel; bestanddeel van bier 2. tijdsaanduiding; vaartuig; Afr. land; koker; pl. in de woestijn; nimf 3. bladzijde; lijn; drank; Turkse titel; wondvocht; pl. in Gelderland 4. pl. in Frankrijk; Eur. land; kier; eenj. dier; mensen van adel 5. vr. dier; bijwoord; handeling; bengel; maanstand; goed gekookt; uitroep; vereniging 6. lage zijde; pl. in Overijssel; Jap. edelman; beroep; sportartikel 7. jaartelling; pl. in België; onbelangrijk; tijdperk; ge sloten 8. gedurende; element; strijd; riv. in Drente; oosters land 9. wolf; dubbel; pakhuis; godin 10. getal; klein ste deel; titel; wenk; Am. staat; berg 11. vr. munt; pester; feestartikel; vogel 12. zeedier; krom; muz. term; riv. in Frankrijk; telegr. rest.; munt 13. pl. in Frankrijk; bijeenkomst; deel van het hoofd; reigerveer 14. munt; dun; lich. deel; Noorse godheid; ondern. raad 15. hup; gew. van 100 kilo; natr. carbo- naat 16. losse naad; kinderjuf; Ned. luchtv.; landbewerken; bergpl.; water in Amsterdam 17. fat; boom; oever; ci nema; kwaal 18. riv. in Frankrijk; landb. werktuig; pl. in Zeeland; be roep; opera; lidwoord 19. rijksinstel ling; kadaster; titel; pl. in Limburg Oplossing Zweedse puzzel 5/82: - i - - b - - n i d e a a 1 - e regent es - nar - - ut - t aak - ge k i 1 -edel - e - i r e n e aks - koen 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 30