concern een steentje bijgedragen. De foto's op deze pagina's geven een indruk van de sportieve gebeurtenissen in deze maand. winnaar te voorschijn te komen uit de spannende strijd. n het Gelderse Wijchen was even eens een internati onaal deelnemersveld te aanschouwen, toen daar de Internationale Zijspan Motorcross werd verreden (foto 5). Een strak blauwe hemel zorgde ervoor dat het voor het motorminnend publiek goed toeven was langs het circuit. Kracht en evenwicht vormden de belang rijkste ingrediënten voor de in Naarden georga niseerde wedstrijd: het Nederlands record bierkrat- heffen (foto 6). Vijf teams traden aan om het record van vorig jaar, 28 kratten, te verbeteren. Dank zij prima weersomstandighe den gelukte dit twee teams bij de 2e en laatste poging. Recordhouder van vorig jaar Bert van Amstel wist met zijn teamgenoot Frank van de Bosch in totaal 35 van de door ons concern ter beschikking gestelde Heineken kratten de lucht in te heffen. De 31e Olympia's Internationale Ronde van Neder land werd gewonnen door Gerard Solleveld van de ploeg van Jan van Erp. Tijdens de prijsuitreiking in de kantine van de brou werij aan de Van der Helststraat (foto 8) werd hij hiermee gefeliciteerd door Amstelploegleider H. Krott (links) en de heer J.E.M. Bruning (rechts). Als beste van de Amstel ploeg eindigde Arie Has- sink op een vierde plaats in het totaalklassement. Hij schreef één onderdeel op zijn naam, en wel de tijdrit in Harderwijk. Op foto 7 wordt hij voor de huldiging plaatsvindt nog even gesoigneerd door masseur C. Dekkers. Vlak bij zijn voormalig onderkomen werd de DUKW, het amfibievoertuig dat vorig jaar door ons concern voor een symbolisch bedrag werd verkocht aan de Stichting 'Keep them rolling', te water gelaten in het water aan de Amster damse Ruysdaelkade voor een demonstratie (foto 9) Met behulp van onderdelen van een oude Franse wagen is de DUKW (be kend van de 7-Up Jutterac- ties) weer helemaal in zijn oorspronkelijke staat te ruggebracht. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 28