NIEUW AANVALSWAPEN VAN PEPSI: Bij de Sterspot op televisie of in de bioscoop heeft u vanaf eind mei de nieuwe Pepsi-Cola reclame kunnen zien, die geheel anders is dan de recla mes die we tot nu toe van Vrumona gewend zijn. 'Doe de Pepsi Proef. Laat üw smaak beslissen' is het antwoord van Pepsi op de concurrentieslag in de colamarkt. DOE DE PEPSI PROEF Hoewel cola een populaire frisdrank is, is de situatie in de colamarkt niet bepaald rooskleurig. De vraag naar cola's neemt, na jaren van constante groei, enigszins af. Pepsi heeft het onder deze omstandigheden extra moeilijk. Enerzijds omdat marktleider Coca-Cola stukje bij beetje aan marktaandeel weet te winnen. Anderzijds omdat ook de veelal veel goedko pere kruideniersmerken en zogenoemde B-merken populair zijn bij de consu ment. Dit laatste is begrij pelijk omdat wij met z'n allen nu eenmaal steeds minder te besteden hebben. Zo'n situatie vraagt om een drastische herbezinning op de doeltreffendheid van met name de reclame. Het resultaat is 'Doe de Pepsi Proef. Deze geheel nieuwe aanpak die voor Pepsi-Cola is ontwikkeld, heeft onder meer in de Verenigde Staten, Canada, Spanje en Zweden zijn effectiviteit volledig bewezen. Test Om te bewijzen dat meer mensen Pepsi lekker vinden dan de gemiddelde Nederlander denkt, daagt Pepsi consumenten uit tot een 'blinde' smaaktest met Doe de Pepsl Proef. Verdien minstens f 3.-. maar waarschijnlijk i Wètmoetu daarvoor doen? In de dop van deze Pepsl literfles.ïit woord of een Pepsi merkje Haal die binnenkant emit en spam totu de zin .Doe de Pepsl Proef laat uw smaak beslissen- Plak ze involqorde op een vel papier Schrijf da adres, postcode en woonplaats plus bank- of glrorekenlngn indien u geen bank- of girorekeningnummer vermeldt, omvangt u het bedrag en stuur deze als brief gefrankeerd v2ór 31 augustus '982 naar Doe de Pops. Proef. Postbus S48. 2180 AM Hillegom Mntaile woorden kompleet deelt u altijd mee In de Pepsl Prljzenpot var. f75.000 -. Minimaal voor 13,-. maar waarschijnlijk voor me»; Uw aandeel krijgt u rond half september op uw bank- of 9«0 rekening gestort. Er Is één beperking- per gezin kan slechts i maai Doe mee en verdien minstens f3r de twee grote colamerken. Hiertoe zal een Pepsi Proef team op zo'n 70 drukbe zochte punten in Nederland deze smaaktest doen. De proever, die niet weet, welke cola in welk van de twee ongemerkte glazen zit, moet na het proeven aanwijzen welke van de twee cola's hij het lekkerst vindt. Uit het onderzoek is gebleken dat de helft van de consumenten in dat geval Pepsi aanwijst. Voor velen en vooral voor hen die voor de test opgaven niet de voorkeur aan Pepsi te geven, is dat een com plete verrassing. Een bewezen succes In alle landen waar deze aanpak voor Pepsi is toegepast, is niet alleen Pepsi's bekendheid flink toegenomen, maar ook haar marktaandeel èn haar totale volume. Sterker nog, ook de totale vraag naar cola's is erdoor gestegen: een onverwacht bij-effect. Actie voor consument Tevens heeft men voor Pepsi een consumentenac tie ontwikkeld, waarbij woorden uit de literfles- doppen moeten worden gespaard. Eenieder die de zin 'Doe de Pepsi Proef. Laat üw smaak beslissen' vergaard heeft en naar Pepsi-Cola opstuurt, krijgt in ieder geval een minimum uitbetaling van f 3,- uit de prijzenpot. Pepsi hoopt het gezegde 'de aanval is de beste verdediging' in de tweede helft van dit jaar ten volle waar te maken. 1. Interviewer: Petra, jij houdt van cola, maar houd je van Pepsi? 2. Petra: Nee, niet van Pepsi. 3. Interviewer: Dan wil ik nu een testje met je doen. Wil je deze twee cola's eens proeven en aanwijzen welke jij de lekkerste vindt? 4. Petra proeft uit eerste glas. 5. Interviewer: Rustig proeven, hè! Pr tweede glas. 7. Interviewer: En wijs nu maar eens aan, welke van deze twee cola's jij het lekkerst vindt. 8. Petra, verbaasd: Pepsi!? 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 24